Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Soløyvannsveien 100 As
Juridisk navn:  Soløyvannsveien 100 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90997760
C/O Intunor Services As Postboks 78 Vika Haakon Viis Gate 2 Fax:
8001 Bodø 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917994196
Aksjekapital: 992.340 NOK
Etableringsdato: 10/21/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.48%
Resultat  
  
4.89%
Egenkapital  
  
0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.020.000 1.952.000 1.899.000 1.075.000 1.075.000
Resultat: 1.822.000 1.737.000 1.634.000 708.000 708.000
Egenkapital: 7.806.000 7.740.000 7.642.000 7.535.000 7.535.000
Regnskap for  Soløyvannsveien 100 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.020.000 1.952.000 1.899.000 1.075.000 1.075.000
Driftskostnader -261.000 -258.000 -306.000 -287.000 -287.000
Driftsresultat 1.759.000 1.694.000 1.593.000 789.000 789.000
Finansinntekter 63.000 43.000 41.000 39.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 -121.000 -121.000
Finans 63.000 43.000 41.000 -82.000 -82.000
Resultat før skatt 1.822.000 1.737.000 1.634.000 708.000 708.000
Skattekostnad -401.000 -377.000 -370.000 165.000 165.000
Årsresultat 1.421.000 1.361.000 1.264.000 872.000 872.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.574.000 7.658.000 7.741.000 7.825.000 7.825.000
Sum omløpsmidler 2.504.000 909.000 1.927.000 846.000 846.000
Sum eiendeler 10.078.000 8.567.000 9.668.000 8.671.000 8.671.000
Sum opptjent egenkapital 6.814.000 6.748.000 6.650.000 6.543.000 6.543.000
Sum egenkapital 7.806.000 7.740.000 7.642.000 7.535.000 7.535.000
Sum langsiktig gjeld 522.000 503.000 504.000 499.000 499.000
Sum kortsiktig gjeld 1.749.000 323.000 1.523.000 636.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 10.077.000 8.566.000 9.669.000 8.670.000 8.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.899.000 0 0
Andre inntekter 2.020.000 1.952.000 0 1.075.000 1.075.000
Driftsinntekter 2.020.000 1.952.000 1.899.000 1.075.000 1.075.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -83.000 -83.000 -83.000 -49.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -175.000 -223.000 -238.000 -238.000
Driftskostnader -261.000 -258.000 -306.000 -287.000 -287.000
Driftsresultat 1.759.000 1.694.000 1.593.000 789.000 789.000
Finansinntekter 63.000 43.000 41.000 39.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 -121.000 -121.000
Finans 63.000 43.000 41.000 -82.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.421.000 1.361.000 1.264.000 872.000 872.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.574.000 7.658.000 7.741.000 7.825.000 7.825.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.574.000 7.658.000 7.741.000 7.825.000 7.825.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.574.000 7.658.000 7.741.000 7.825.000 7.825.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 22.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.504.000 909.000 1.927.000 846.000 846.000
Sum eiendeler 10.078.000 8.567.000 9.668.000 8.671.000 8.671.000
Sum opptjent egenkapital 6.814.000 6.748.000 6.650.000 6.543.000 6.543.000
Sum egenkapital 7.806.000 7.740.000 7.642.000 7.535.000 7.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 522.000 503.000 504.000 499.000 499.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.737.000 323.000 1.523.000 634.000 634.000
Sum langsiktig gjeld 522.000 503.000 504.000 499.000 499.000
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.749.000 323.000 1.523.000 636.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 10.077.000 8.566.000 9.669.000 8.670.000 8.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 755.000 586.000 404.000 210.000 210.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.8 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 2.8 1.3 1.3 1.4
Soliditet 77.5 90.4 7 86.9 86.9
Resultatgrad 87.1 86.8 83.9 73.4 73.4
Rentedekningsgrad 6.5 6.8
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.1 20.3 16.9 9.6 9.6
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex