Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Soløy Invest AS
Juridisk navn:  Soløy Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Anne Sofi Storeide Støleskaret 4 Eidsbakken 7 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 988807621
Aksjekapital: 2.345.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
49.91%
Egenkapital  
  
8.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.655.000 1.104.000 5.806.000 1.845.000 1.170.000
Egenkapital: 14.017.000 12.974.000 12.474.000 8.077.000 6.548.000
Regnskap for  Soløy Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -47.000 -24.000 -35.000 -31.000
Driftsresultat -29.000 -47.000 -24.000 -35.000 -31.000
Finansinntekter 1.685.000 1.190.000 5.832.000 1.880.000 1.203.000
Finanskostnader -2.000 -39.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 1.683.000 1.151.000 5.830.000 1.879.000 1.201.000
Resultat før skatt 1.655.000 1.104.000 5.806.000 1.845.000 1.170.000
Skattekostnad -13.000 -4.000 -9.000 -16.000 -21.000
Årsresultat 1.643.000 1.100.000 5.797.000 1.828.000 1.149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.819.000 2.819.000 2.644.000 2.345.000 2.895.000
Sum omløpsmidler 11.819.000 10.760.000 11.238.000 6.378.000 3.987.000
Sum eiendeler 14.638.000 13.579.000 13.882.000 8.723.000 6.882.000
Sum opptjent egenkapital 11.672.000 10.629.000 10.129.000 5.732.000 4.203.000
Sum egenkapital 14.017.000 12.974.000 12.474.000 8.077.000 6.548.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 622.000 606.000 1.409.000 647.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 14.639.000 13.580.000 13.883.000 8.724.000 6.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -47.000 -24.000 -35.000 -31.000
Driftskostnader -29.000 -47.000 -24.000 -35.000 -31.000
Driftsresultat -29.000 -47.000 -24.000 -35.000 -31.000
Finansinntekter 1.685.000 1.190.000 5.832.000 1.880.000 1.203.000
Finanskostnader -2.000 -39.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 1.683.000 1.151.000 5.830.000 1.879.000 1.201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -1.400.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 1.643.000 1.100.000 5.797.000 1.828.000 1.149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.819.000 2.819.000 2.644.000 2.345.000 2.895.000
Sum anleggsmidler 2.819.000 2.819.000 2.644.000 2.345.000 2.895.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 805.000 0 0
Sum investeringer 0 0 72.000 110.000 243.000
Kasse, bank 11.819.000 10.760.000 10.360.000 6.269.000 3.745.000
Sum omløpsmidler 11.819.000 10.760.000 11.238.000 6.378.000 3.987.000
Sum eiendeler 14.638.000 13.579.000 13.882.000 8.723.000 6.882.000
Sum opptjent egenkapital 11.672.000 10.629.000 10.129.000 5.732.000 4.203.000
Sum egenkapital 14.017.000 12.974.000 12.474.000 8.077.000 6.548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 13.000 4.000 9.000 16.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -1.400.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 609.000 602.000 1.400.000 624.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 622.000 606.000 1.409.000 647.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 14.639.000 13.580.000 13.883.000 8.724.000 6.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.197.000 10.154.000 9.829.000 5.731.000 3.653.000
Likviditetsgrad 1 1 17.8 8 9.9 11.9
Likviditetsgrad 2 1 17.8 8 9.9 12.0
Soliditet 95.8 95.5 89.9 92.6 95.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -14.5 -1.2 1845.0 586.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.3 8.4 41.8 21.1 17.0
Signatur
02.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex