Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Soløy Fiskeredskap Invest
Juridisk navn:  Soløy Fiskeredskap Invest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Innersand Innersand Fax:
8387 Fredvang 8387 Fredvang
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 991814132
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/27/2007
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Soløy Fiskeredskap Invest
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex