Soløy Fiskeredskap
Juridisk navn:  Soløy Fiskeredskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Innersand Innersand Fax:
8387 Fredvang 8387 Fredvang
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 991814213
Aksjekapital: 233.000 NOK
Etableringsdato: 10/27/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-140.48%
Resultat  
  
-1453.85%
Egenkapital  
  
-91.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: -34.000 84.000 147.000 136.000 100.000
Resultat: -202.000 -13.000 114.000 79.000 44.000
Egenkapital: 18.000 220.000 233.000 182.000 103.000
Regnskap for  Soløy Fiskeredskap
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter -34.000 84.000 147.000 136.000 100.000
Driftskostnader -167.000 -97.000 -33.000 -57.000 -56.000
Driftsresultat -202.000 -13.000 114.000 79.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -202.000 -13.000 114.000 79.000 44.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -202.000 -13.000 114.000 79.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 18.000 18.000 53.000 46.000
Sum omløpsmidler 10.000 199.000 276.000 243.000 186.000
Sum eiendeler 10.000 217.000 294.000 296.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 220.000 0 0 0
Sum egenkapital 18.000 220.000 233.000 182.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -8.000 -2.000 62.000 114.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 218.000 295.000 296.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 45.000 147.000 0 0
Andre inntekter -39.000 39.000 0 136.000 100.000
Driftsinntekter -34.000 84.000 147.000 136.000 100.000
Varekostnad 5.000 -49.000 -7.000 -13.000 -21.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 0 -5.000 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -48.000 -21.000 -44.000 -28.000
Driftskostnader -167.000 -97.000 -33.000 -57.000 -56.000
Driftsresultat -202.000 -13.000 114.000 79.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -202.000 -13.000 114.000 79.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 18.000 0 0
Driftsløsøre 0 18.000 0 23.000 29.000
Sum varige driftsmidler 0 18.000 18.000 23.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 18.000
Sum anleggsmidler 0 18.000 18.000 53.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 154.000 143.000 123.000 142.000
Andre fordringer 0 30.000 30.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 15.000 103.000 120.000 43.000
Sum omløpsmidler 10.000 199.000 276.000 243.000 186.000
Sum eiendeler 10.000 217.000 294.000 296.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 220.000 0 0 0
Sum egenkapital 18.000 220.000 233.000 182.000 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -18.000 -18.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 31.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 13.000 31.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 0 114.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld -8.000 -2.000 62.000 114.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 218.000 295.000 296.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 201.000 214.000 129.000 57.000
Likviditetsgrad 1 -1.3 -99.5 4.5 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 -1.3 -99.5 4.5 2.2 1.5
Soliditet 1 100.9 79.0 61.5 44.4
Resultatgrad 594.1 -15.5 77.6 58.1 44.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.4 0.3 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 38.6 26.7 19.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex