Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sohlberg & Toftenes AS
Juridisk navn:  Sohlberg & Toftenes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67103310
Solliveien 55 Solliveien 55 Fax: 67580250
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 961744687
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 9/16/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.67%
Resultat  
  
17.29%
Egenkapital  
  
18.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 40.707.000 32.391.000 25.630.000 20.685.000 20.123.000
Resultat: 7.509.000 6.402.000 5.542.000 3.133.000 4.676.000
Egenkapital: 5.964.000 5.028.000 4.318.000 2.457.000 3.538.000
Regnskap for  Sohlberg & Toftenes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 40.707.000 32.391.000 25.630.000 20.685.000 20.123.000
Driftskostnader -33.227.000 -26.015.000 -20.095.000 -17.562.000 -15.476.000
Driftsresultat 7.480.000 6.375.000 5.535.000 3.123.000 4.647.000
Finansinntekter 30.000 28.000 8.000 11.000 32.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -3.000
Finans 29.000 26.000 8.000 10.000 29.000
Resultat før skatt 7.509.000 6.402.000 5.542.000 3.133.000 4.676.000
Skattekostnad -1.656.000 -1.485.000 -1.335.000 -787.000 -1.250.000
Årsresultat 5.852.000 4.916.000 4.207.000 2.346.000 3.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 428.000 191.000 210.000 114.000
Sum omløpsmidler 15.835.000 12.990.000 10.798.000 7.389.000 8.149.000
Sum eiendeler 16.079.000 13.418.000 10.989.000 7.599.000 8.263.000
Sum opptjent egenkapital 5.862.000 4.926.000 4.216.000 2.355.000 3.436.000
Sum egenkapital 5.964.000 5.028.000 4.318.000 2.457.000 3.538.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.116.000 8.390.000 6.670.000 5.143.000 4.726.000
Sum gjeld og egenkapital 16.080.000 13.418.000 10.988.000 7.600.000 8.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.707.000 32.386.000 25.630.000 20.685.000 20.123.000
Andre inntekter 0 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 40.707.000 32.391.000 25.630.000 20.685.000 20.123.000
Varekostnad -14.407.000 -8.956.000 -3.357.000 -473.000 -27.000
Lønninger -16.582.000 -14.949.000 -14.478.000 -15.115.000 -13.599.000
Avskrivning -184.000 -144.000 -83.000 -85.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.054.000 -1.966.000 -2.177.000 -1.889.000 -1.807.000
Driftskostnader -33.227.000 -26.015.000 -20.095.000 -17.562.000 -15.476.000
Driftsresultat 7.480.000 6.375.000 5.535.000 3.123.000 4.647.000
Finansinntekter 30.000 28.000 8.000 11.000 32.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -3.000
Finans 29.000 26.000 8.000 10.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.916.000 -4.207.000 -2.346.000 -3.427.000 0
Årsresultat 5.852.000 4.916.000 4.207.000 2.346.000 3.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 244.000 428.000 191.000 210.000 114.000
Sum varige driftsmidler 244.000 428.000 191.000 210.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 244.000 428.000 191.000 210.000 114.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.260.000 6.020.000 4.592.000 3.224.000 2.213.000
Andre fordringer 417.000 1.000 0 92.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.158.000 6.970.000 6.206.000 4.073.000 5.872.000
Sum omløpsmidler 15.835.000 12.990.000 10.798.000 7.389.000 8.149.000
Sum eiendeler 16.079.000 13.418.000 10.989.000 7.599.000 8.263.000
Sum opptjent egenkapital 5.862.000 4.926.000 4.216.000 2.355.000 3.436.000
Sum egenkapital 5.964.000 5.028.000 4.318.000 2.457.000 3.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.886.000 2.388.000 1.766.000 613.000 243.000
Betalbar skatt 1.656.000 1.485.000 1.335.000 787.000 1.250.000
Skyldig offentlige avgifter 2.342.000 2.260.000 1.910.000 1.973.000 1.723.000
Utbytte -4.916.000 -4.207.000 -2.346.000 -3.427.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.232.000 2.256.000 1.658.000 1.770.000 1.510.000
Sum kortsiktig gjeld 10.116.000 8.390.000 6.670.000 5.143.000 4.726.000
Sum gjeld og egenkapital 16.080.000 13.418.000 10.988.000 7.600.000 8.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.719.000 4.600.000 4.128.000 2.246.000 3.423.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.6 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.6 1.4 1.8
Soliditet 37.1 37.5 39.3 32.3 42.8
Resultatgrad 18.4 19.7 21.6 15.1 23.1
Rentedekningsgrad 7 3187.5 3 1559.7
Gjeldsgrad 1.7 1.7 1.5 2.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 46.7 47.7 50.4 41.2 56.6
Signatur
26.10.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex