Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognnes Skolebygg As
Juridisk navn:  Sognnes Skolebygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55535470
Litleåsvegen 79 Litleåsvegen 79 Fax: 55535471
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979176767
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/22/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
6.16%
Resultat  
  
-7.48%
Egenkapital  
  
-0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.271.000 9.675.000 9.345.000 7.494.000 6.029.000
Resultat: 6.097.000 6.590.000 6.825.000 930.000 -1.373.000
Egenkapital: 10.755.000 10.842.000 11.993.000 11.983.000 11.932.000
Regnskap for  Sognnes Skolebygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.271.000 9.675.000 9.345.000 7.494.000 6.029.000
Driftskostnader -6.077.000 -5.775.000 -5.308.000 -5.781.000 -5.522.000
Driftsresultat 4.193.000 3.900.000 4.036.000 1.712.000 507.000
Finansinntekter 5.891.000 6.067.000 6.157.000 2.603.000 53.000
Finanskostnader -3.988.000 -3.377.000 -3.369.000 -3.386.000 -1.933.000
Finans 1.903.000 2.690.000 2.788.000 -783.000 -1.880.000
Resultat før skatt 6.097.000 6.590.000 6.825.000 930.000 -1.373.000
Skattekostnad -1.343.000 -1.409.000 -1.530.000 -126.000 172.000
Årsresultat 4.753.000 5.181.000 5.295.000 804.000 -1.201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.792.000 144.243.000 147.885.000 151.321.000 117.566.000
Sum omløpsmidler 7.951.000 14.155.000 6.542.000 3.643.000 26.850.000
Sum eiendeler 148.743.000 158.398.000 154.427.000 154.964.000 144.416.000
Sum opptjent egenkapital 6.081.000 6.168.000 7.319.000 7.309.000 7.257.000
Sum egenkapital 10.755.000 10.842.000 11.993.000 11.983.000 11.932.000
Sum langsiktig gjeld 131.321.000 133.243.000 135.265.000 141.385.000 121.110.000
Sum kortsiktig gjeld 6.667.000 14.314.000 7.168.000 1.596.000 11.375.000
Sum gjeld og egenkapital 148.743.000 158.399.000 154.426.000 154.964.000 144.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.125.000 6.618.000 6.366.000 7.494.000 6.029.000
Andre inntekter 3.146.000 3.056.000 2.978.000 0 0
Driftsinntekter 10.271.000 9.675.000 9.345.000 7.494.000 6.029.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -639.000 -634.000 -565.000 -621.000 -642.000
Avskrivning -836.000 -739.000 -666.000 -782.000 -682.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.602.000 -4.402.000 -4.077.000 -4.378.000 -4.198.000
Driftskostnader -6.077.000 -5.775.000 -5.308.000 -5.781.000 -5.522.000
Driftsresultat 4.193.000 3.900.000 4.036.000 1.712.000 507.000
Finansinntekter 5.891.000 6.067.000 6.157.000 2.603.000 53.000
Finanskostnader -3.988.000 -3.377.000 -3.369.000 -3.386.000 -1.933.000
Finans 1.903.000 2.690.000 2.788.000 -783.000 -1.880.000
Konsernbidrag -4.840.000 -6.333.000 -5.284.000 -753.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.753.000 5.181.000 5.295.000 804.000 -1.201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.797.000 25.520.000 26.244.000 26.865.000 27.588.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 443.000 92.000 75.000 94.000 153.000
Sum varige driftsmidler 25.241.000 25.612.000 26.319.000 26.959.000 27.741.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.552.000 118.631.000 121.565.000 124.362.000 89.825.000
Sum anleggsmidler 140.792.000 144.243.000 147.885.000 151.321.000 117.566.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 43.000 0 51.000 0
Andre fordringer 148.000 119.000 1.554.000 3.280.000 7.322.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.802.000 3.994.000 4.988.000 312.000 19.528.000
Sum omløpsmidler 7.951.000 14.155.000 6.542.000 3.643.000 26.850.000
Sum eiendeler 148.743.000 158.398.000 154.427.000 154.964.000 144.416.000
Sum opptjent egenkapital 6.081.000 6.168.000 7.319.000 7.309.000 7.257.000
Sum egenkapital 10.755.000 10.842.000 11.993.000 11.983.000 11.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.346.000 2.368.000 2.490.000 2.585.000 2.694.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.321.000 133.243.000 135.265.000 141.385.000 121.110.000
Leverandørgjeld 37.000 22.000 35.000 218.000 8.734.000
Betalbar skatt 0 536.000 840.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 40.000 37.000 210.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.591.000 13.716.000 6.256.000 1.167.000 2.577.000
Sum kortsiktig gjeld 6.667.000 14.314.000 7.168.000 1.596.000 11.375.000
Sum gjeld og egenkapital 148.743.000 158.399.000 154.426.000 154.964.000 144.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.284.000 -159.000 -626.000 2.047.000 15.475.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.9 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 2.3 2.4
Soliditet 7.2 6.8 7.8 7.7 8.3
Resultatgrad 40.8 40.3 43.2 22.8 8.4
Rentedekningsgrad 1.1 1.2 1.2 0.5 0.3
Gjeldsgrad 12.8 13.6 11.9 11.9 11.1
Total kapitalrentabilitet 6.8 6.3 6.6 2.8 0.4
Signatur
21.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex