Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogndalstrand Kulturhotell AS
Juridisk navn:  Sogndalstrand Kulturhotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51477255
Strandgaten 22 Strandgaten 22 Fax: 51476252
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 976798929
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 9/17/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.83%
Resultat  
  
142.86%
Egenkapital  
  
5.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.315.000 12.545.000 13.085.000 12.756.000 11.170.000
Resultat: 465.000 -1.085.000 715.000 296.000 -385.000
Egenkapital: 7.223.000 6.861.000 4.621.000 4.057.000 3.821.000
Regnskap for  Sogndalstrand Kulturhotell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.315.000 12.545.000 13.085.000 12.756.000 11.170.000
Driftskostnader -11.674.000 -13.740.000 -12.228.000 -12.100.000 -11.173.000
Driftsresultat 640.000 -1.195.000 858.000 655.000 -3.000
Finansinntekter 30.000 314.000 34.000 28.000 34.000
Finanskostnader -205.000 -205.000 -176.000 -388.000 -418.000
Finans -175.000 109.000 -142.000 -360.000 -384.000
Resultat før skatt 465.000 -1.085.000 715.000 296.000 -385.000
Skattekostnad -103.000 324.000 -151.000 -61.000 131.000
Årsresultat 362.000 -761.000 565.000 235.000 -254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.319.000 11.677.000 11.890.000 10.950.000 14.429.000
Sum omløpsmidler 2.309.000 2.253.000 2.150.000 2.882.000 2.310.000
Sum eiendeler 13.628.000 13.930.000 14.040.000 13.832.000 16.739.000
Sum opptjent egenkapital 238.000 3.784.000 2.967.000 2.402.000 2.167.000
Sum egenkapital 7.223.000 6.861.000 4.621.000 4.057.000 3.821.000
Sum langsiktig gjeld 4.922.000 5.241.000 7.880.000 8.338.000 11.665.000
Sum kortsiktig gjeld 1.483.000 1.829.000 1.539.000 1.436.000 1.252.000
Sum gjeld og egenkapital 13.628.000 13.931.000 14.041.000 13.831.000 16.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.139.000 12.486.000 13.081.000 12.351.000 11.161.000
Andre inntekter 176.000 59.000 3.000 405.000 9.000
Driftsinntekter 12.315.000 12.545.000 13.085.000 12.756.000 11.170.000
Varekostnad -3.663.000 -3.647.000 -3.564.000 -3.412.000 -3.021.000
Lønninger -5.328.000 -6.614.000 -6.224.000 -5.915.000 -5.082.000
Avskrivning -386.000 -416.000 356.000 -388.000 -382.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.297.000 -3.063.000 -2.796.000 -2.385.000 -2.688.000
Driftskostnader -11.674.000 -13.740.000 -12.228.000 -12.100.000 -11.173.000
Driftsresultat 640.000 -1.195.000 858.000 655.000 -3.000
Finansinntekter 30.000 314.000 34.000 28.000 34.000
Finanskostnader -205.000 -205.000 -176.000 -388.000 -418.000
Finans -175.000 109.000 -142.000 -360.000 -384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 362.000 -761.000 565.000 235.000 -254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 19.000 32.000 19.000
Fast eiendom 11.070.000 11.303.000 11.470.000 10.656.000 14.016.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 237.000 356.000 388.000 255.000 377.000
Sum varige driftsmidler 11.307.000 11.659.000 11.859.000 10.911.000 14.392.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 7.000 17.000
Sum anleggsmidler 11.319.000 11.677.000 11.890.000 10.950.000 14.429.000
Varebeholdning 164.000 192.000 322.000 185.000 154.000
Kundefordringer 499.000 304.000 439.000 595.000 280.000
Andre fordringer 27.000 28.000 47.000 321.000 82.000
Sum investeringer 0 0 99.000 99.000 99.000
Kasse, bank 1.614.000 1.730.000 1.243.000 1.682.000 1.695.000
Sum omløpsmidler 2.309.000 2.253.000 2.150.000 2.882.000 2.310.000
Sum eiendeler 13.628.000 13.930.000 14.040.000 13.832.000 16.739.000
Sum opptjent egenkapital 238.000 3.784.000 2.967.000 2.402.000 2.167.000
Sum egenkapital 7.223.000 6.861.000 4.621.000 4.057.000 3.821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 343.000 239.000 564.000 413.000 352.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.922.000 5.241.000 7.880.000 8.338.000 11.665.000
Leverandørgjeld 395.000 728.000 540.000 535.000 440.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 506.000 484.000 471.000 373.000 375.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 582.000 617.000 529.000 529.000 437.000
Sum kortsiktig gjeld 1.483.000 1.829.000 1.539.000 1.436.000 1.252.000
Sum gjeld og egenkapital 13.628.000 13.931.000 14.041.000 13.831.000 16.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 826.000 424.000 611.000 1.446.000 1.058.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 1.4 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.2 1.9 1.8
Soliditet 5 49.2 32.9 29.3 22.8
Resultatgrad 5.2 -9.5 6.6 5.1 0.0
Rentedekningsgrad 3.1 -5.8 4.9 1.7 0.1
Gjeldsgrad 0.9 1 2 2.4 3.4
Total kapitalrentabilitet 4.9 -6.3 6.4 4.9 0.2
Signatur
13.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex