Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogndal Kulturhus AS
Juridisk navn:  Sogndal Kulturhus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57673300
Hovevegen 2 Hovevegen 2 Fax: 57673178
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 959117209
Aksjekapital: 735.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 10/8/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.67%
Resultat  
  
-19.67%
Egenkapital  
  
-41.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.965.000 8.818.000 8.988.000 8.366.000 6.796.000
Resultat: -359.000 -300.000 -32.000 57.000 -480.000
Egenkapital: 498.000 857.000 1.158.000 1.189.000 1.132.000
Regnskap for  Sogndal Kulturhus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.965.000 8.818.000 8.988.000 8.366.000 6.796.000
Driftskostnader -9.305.000 -9.089.000 -8.994.000 -8.278.000 -7.252.000
Driftsresultat -339.000 -271.000 -6.000 89.000 -455.000
Finansinntekter 6.000 13.000 14.000 9.000 8.000
Finanskostnader -26.000 -43.000 -40.000 -40.000 -32.000
Finans -20.000 -30.000 -26.000 -31.000 -24.000
Resultat før skatt -359.000 -300.000 -32.000 57.000 -480.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -359.000 -300.000 -32.000 57.000 -480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.922.000 2.206.000 2.441.000 1.859.000 2.200.000
Sum omløpsmidler 2.088.000 2.367.000 2.434.000 2.788.000 2.154.000
Sum eiendeler 4.010.000 4.573.000 4.875.000 4.647.000 4.354.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 122.000 423.000 57.000 397.000
Sum egenkapital 498.000 857.000 1.158.000 1.189.000 1.132.000
Sum langsiktig gjeld 1.511.000 1.773.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000.000 1.942.000 1.817.000 1.557.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 4.009.000 4.572.000 4.875.000 4.646.000 4.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.513.000 6.377.000 6.731.000 6.277.000 4.978.000
Andre inntekter 2.452.000 2.441.000 2.257.000 2.089.000 1.818.000
Driftsinntekter 8.965.000 8.818.000 8.988.000 8.366.000 6.796.000
Varekostnad -1.100.000 -2.662.000 -2.881.000 -2.556.000 -2.234.000
Lønninger -3.172.000 -3.009.000 -2.961.000 -2.935.000 -2.710.000
Avskrivning -364.000 -366.000 -329.000 -313.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.669.000 -3.052.000 -2.823.000 -2.474.000 -1.985.000
Driftskostnader -9.305.000 -9.089.000 -8.994.000 -8.278.000 -7.252.000
Driftsresultat -339.000 -271.000 -6.000 89.000 -455.000
Finansinntekter 6.000 13.000 14.000 9.000 8.000
Finanskostnader -26.000 -43.000 -40.000 -40.000 -32.000
Finans -20.000 -30.000 -26.000 -31.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -359.000 -300.000 -32.000 57.000 -480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.917.000 2.201.000 2.436.000 1.859.000 2.200.000
Sum varige driftsmidler 1.917.000 2.201.000 2.436.000 1.859.000 2.200.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.922.000 2.206.000 2.441.000 1.859.000 2.200.000
Varebeholdning 99.000 90.000 92.000 91.000 80.000
Kundefordringer 454.000 745.000 693.000 684.000 230.000
Andre fordringer 328.000 263.000 277.000 254.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.207.000 1.268.000 1.373.000 1.759.000 1.671.000
Sum omløpsmidler 2.088.000 2.367.000 2.434.000 2.788.000 2.154.000
Sum eiendeler 4.010.000 4.573.000 4.875.000 4.647.000 4.354.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 122.000 423.000 57.000 397.000
Sum egenkapital 498.000 857.000 1.158.000 1.189.000 1.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.511.000 1.773.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Leverandørgjeld 544.000 653.000 587.000 541.000 311.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 200.000 226.000 208.000 139.000 161.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.256.000 1.063.000 1.023.000 877.000 848.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000.000 1.942.000 1.817.000 1.557.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 4.009.000 4.572.000 4.875.000 4.646.000 4.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 425.000 617.000 1.231.000 833.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.3 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.3 1.8 1.6
Soliditet 12.4 18.7 23.8 25.6 26.0
Resultatgrad -3.8 -3.1 -0.1 1.1 -6.7
Rentedekningsgrad - -6.3 -0.2 2.5 -14.0
Gjeldsgrad 7.1 4.3 3.2 2.9 2.8
Total kapitalrentabilitet -8.3 -5.6 0.2 2.1 -10.3
Signatur
04.11.2016
STYREFORMANNEN SAMAN MED EITT STYREMEDLEM.
Prokurister
04.11.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex