Sogn Rekneskapskontor AS
Juridisk navn:  Sogn Rekneskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57681018
Pyramiden Rådhusvegen 5 Fax: 57686165
6868 Gaupne 6868 Gaupne
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 959860874
Aksjekapital: 151.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/2/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
62.38%
Resultat  
  
204.48%
Egenkapital  
  
69.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.541.000 4.644.000 2.986.000 2.916.000 2.712.000
Resultat: 816.000 268.000 98.000 133.000 44.000
Egenkapital: 936.000 552.000 452.000 427.000 401.000
Regnskap for  Sogn Rekneskapskontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.541.000 4.644.000 2.986.000 2.916.000 2.712.000
Driftskostnader -6.727.000 -4.375.000 -2.889.000 -2.785.000 -2.669.000
Driftsresultat 815.000 269.000 97.000 132.000 43.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 -1.000
Finans 1.000 -1.000 2.000 1.000 0
Resultat før skatt 816.000 268.000 98.000 133.000 44.000
Skattekostnad -181.000 -67.000 -23.000 -27.000 0
Årsresultat 634.000 200.000 75.000 106.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 50.000 33.000 8.000 17.000
Sum omløpsmidler 2.816.000 1.849.000 946.000 960.000 796.000
Sum eiendeler 2.853.000 1.899.000 979.000 968.000 813.000
Sum opptjent egenkapital 700.000 316.000 216.000 191.000 165.000
Sum egenkapital 936.000 552.000 452.000 427.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.916.000 1.347.000 527.000 541.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 2.852.000 1.899.000 979.000 968.000 813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.541.000 4.644.000 2.986.000 2.916.000 2.712.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.541.000 4.644.000 2.986.000 2.916.000 2.712.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.331.000 -3.461.000 -2.138.000 -2.062.000 -1.982.000
Avskrivning -14.000 -9.000 -16.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.382.000 -905.000 -735.000 -713.000 -677.000
Driftskostnader -6.727.000 -4.375.000 -2.889.000 -2.785.000 -2.669.000
Driftsresultat 815.000 269.000 97.000 132.000 43.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 -1.000
Finans 1.000 -1.000 2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -50.000 -80.000 0
Årsresultat 634.000 200.000 75.000 106.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 8.000 17.000
Driftsløsøre 37.000 50.000 33.000 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 50.000 33.000 8.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 50.000 33.000 8.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.177.000 1.401.000 427.000 488.000 359.000
Andre fordringer 37.000 4.000 8.000 11.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.601.000 445.000 510.000 461.000 425.000
Sum omløpsmidler 2.816.000 1.849.000 946.000 960.000 796.000
Sum eiendeler 2.853.000 1.899.000 979.000 968.000 813.000
Sum opptjent egenkapital 700.000 316.000 216.000 191.000 165.000
Sum egenkapital 936.000 552.000 452.000 427.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 121.000 75.000 6.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 181.000 67.000 23.000 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 674.000 645.000 247.000 238.000 223.000
Utbytte 0 -100.000 -50.000 -80.000 0
Annen kortsiktig gjeld 690.000 460.000 201.000 195.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 1.916.000 1.347.000 527.000 541.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 2.852.000 1.899.000 979.000 968.000 813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 900.000 502.000 419.000 419.000 384.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.8 1.8 2.0
Soliditet 32.8 29.1 46.2 44.1 49.3
Resultatgrad 10.8 5.8 3.2 4.5 1.6
Rentedekningsgrad 8 89.7 44.0
Gjeldsgrad 2 2.4 1.2 1.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 28.6 14.3 10.1 13.7 5.4
Signatur
11.05.2020
FORMANNEN I STYRET OG EIN AV STYREMEDLEMMANE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex