Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Snerting Ranch As
Juridisk navn:  Snerting Ranch As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74156568
Snertingvegen 60 Snertingvegen 60 Fax:
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Inderøy
Org.nr: 898688852
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Klepp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.6%
Resultat  
  
16.22%
Egenkapital  
  
37.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.222.000 1.115.000 867.000 968.000 780.000
Resultat: 86.000 74.000 20.000 37.000 -84.000
Egenkapital: 251.000 183.000 126.000 112.000 85.000
Regnskap for  Snerting Ranch As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.222.000 1.115.000 867.000 968.000 780.000
Driftskostnader -1.136.000 -1.041.000 -846.000 -932.000 -864.000
Driftsresultat 86.000 74.000 20.000 36.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 86.000 74.000 20.000 37.000 -84.000
Skattekostnad -19.000 -17.000 -6.000 -10.000 20.000
Årsresultat 67.000 57.000 14.000 27.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 124.000 7.000 12.000 21.000
Sum omløpsmidler 274.000 158.000 178.000 213.000 151.000
Sum eiendeler 374.000 282.000 185.000 225.000 172.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 153.000 96.000 82.000 55.000
Sum egenkapital 251.000 183.000 126.000 112.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 99.000 59.000 112.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 282.000 185.000 224.000 172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.222.000 1.115.000 867.000 968.000 780.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.222.000 1.115.000 867.000 968.000 780.000
Varekostnad -141.000 -157.000 -121.000 -121.000 -122.000
Lønninger -482.000 -356.000 -242.000 -340.000 -401.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -528.000 -483.000 -471.000 -341.000
Driftskostnader -1.136.000 -1.041.000 -846.000 -932.000 -864.000
Driftsresultat 86.000 74.000 20.000 36.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 57.000 14.000 27.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.000 10.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 124.000 3.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 100.000 124.000 7.000 12.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 87.000 68.000 52.000 0
Andre fordringer 0 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 191.000 67.000 110.000 160.000 151.000
Sum omløpsmidler 274.000 158.000 178.000 213.000 151.000
Sum eiendeler 374.000 282.000 185.000 225.000 172.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 153.000 96.000 82.000 55.000
Sum egenkapital 251.000 183.000 126.000 112.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 32.000 0 13.000 0
Betalbar skatt 19.000 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 19.000 36.000 66.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 35.000 23.000 33.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 99.000 59.000 112.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 282.000 185.000 224.000 172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 59.000 119.000 101.000 64.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 3 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 3 1.9 1.8
Soliditet 67.1 64.9 68.1 5 49.4
Resultatgrad 7 6.6 2.3 3.7 -10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 2 26.2 10.8 16.1 -48.8
Signatur
09.08.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex