Smalltown Supersound As
Juridisk navn:  Smalltown Supersound As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91380430
P.O. Box 2069 Grunerlokka Lyngveien 4 Fax:
0505 Oslo 4407 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 915661653
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.04%
Resultat  
  
176.31%
Egenkapital  
  
142.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.476.000 2.780.000 2.043.000 2.605.000 753.000
Resultat: 190.000 -249.000 -240.000 398.000 46.000
Egenkapital: 57.000 -133.000 166.000 356.000 58.000
Regnskap for  Smalltown Supersound As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.476.000 2.780.000 2.043.000 2.605.000 753.000
Driftskostnader -3.279.000 -3.006.000 -2.270.000 -2.197.000 -701.000
Driftsresultat 198.000 -225.000 -228.000 408.000 52.000
Finansinntekter 0 0 33.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -24.000 -44.000 -13.000 -7.000
Finans -8.000 -24.000 -11.000 -10.000 -6.000
Resultat før skatt 190.000 -249.000 -240.000 398.000 46.000
Skattekostnad 0 -50.000 50.000 -100.000 -12.000
Årsresultat 190.000 -299.000 -190.000 298.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 15.000 72.000 23.000 23.000
Sum omløpsmidler 781.000 850.000 492.000 951.000 376.000
Sum eiendeler 789.000 865.000 564.000 974.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -158.000 141.000 332.000 33.000
Sum egenkapital 57.000 -133.000 166.000 356.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 732.000 998.000 398.000 617.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 788.000 864.000 563.000 973.000 398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.153.000 2.463.000 2.043.000 2.605.000 753.000
Andre inntekter 1.324.000 317.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.476.000 2.780.000 2.043.000 2.605.000 753.000
Varekostnad -1.906.000 -1.278.000 -716.000 -946.000 -238.000
Lønninger -467.000 -949.000 -526.000 -384.000 -154.000
Avskrivning -8.000 -8.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -898.000 -771.000 -1.028.000 -867.000 -309.000
Driftskostnader -3.279.000 -3.006.000 -2.270.000 -2.197.000 -701.000
Driftsresultat 198.000 -225.000 -228.000 408.000 52.000
Finansinntekter 0 0 33.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -24.000 -44.000 -13.000 -7.000
Finans -8.000 -24.000 -11.000 -10.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 190.000 -299.000 -190.000 298.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 15.000 23.000 23.000 23.000
Sum Immatrielle midler 0 15.000 72.000 23.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 15.000 72.000 23.000 23.000
Varebeholdning 666.000 530.000 350.000 0 0
Kundefordringer -20.000 22.000 67.000 430.000 153.000
Andre fordringer 74.000 4.000 4.000 457.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 294.000 71.000 63.000 108.000
Sum omløpsmidler 781.000 850.000 492.000 951.000 376.000
Sum eiendeler 789.000 865.000 564.000 974.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -158.000 141.000 332.000 33.000
Sum egenkapital 57.000 -133.000 166.000 356.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 224.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 353.000 139.000 90.000 111.000 73.000
Betalbar skatt 0 -56.000 41.000 100.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 428.000 206.000 45.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 487.000 61.000 139.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 732.000 998.000 398.000 617.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 788.000 864.000 563.000 973.000 398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 -148.000 94.000 334.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.2 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 1.5 1.2
Soliditet 7.2 -15.4 29.4 36.6 14.5
Resultatgrad 5.7 -8.1 -11.2 15.7 6.9
Rentedekningsgrad 24.8 -9.4 -5.2 31.4 7.6
Gjeldsgrad 12.8 -7.5 2.4 1.7 5.9
Total kapitalrentabilitet 25.1 -34.6 42.2 13.3
Signatur
26.05.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex