Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smaksteknikk AS
Juridisk navn:  Smaksteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51662039
Blåsenborgveien 2 Blåsenborgveien 2 Fax: 51979757
4316 Sandnes 4316 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 918285016
Aksjekapital: 218.750 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/20/1978
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.32%
Resultat  
  
333.33%
Egenkapital  
  
3.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 108.000 205.000 170.000 152.000 105.000
Resultat: 14.000 -6.000 -1.000 49.000 14.000
Egenkapital: 286.000 276.000 281.000 282.000 245.000
Regnskap for  Smaksteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 108.000 205.000 170.000 152.000 105.000
Driftskostnader -96.000 -212.000 -171.000 -104.000 -91.000
Driftsresultat 12.000 -7.000 -1.000 49.000 13.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 14.000 -6.000 -1.000 49.000 14.000
Skattekostnad -3.000 1.000 0 -12.000 -4.000
Årsresultat 11.000 -5.000 -1.000 37.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 0 0 8.000
Sum omløpsmidler 297.000 296.000 327.000 295.000 246.000
Sum eiendeler 297.000 298.000 327.000 295.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 57.000 62.000 63.000 26.000
Sum egenkapital 286.000 276.000 281.000 282.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 22.000 46.000 13.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 298.000 298.000 327.000 295.000 255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 205.000 170.000 152.000 105.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 108.000 205.000 170.000 152.000 105.000
Varekostnad -9.000 -11.000 -61.000 -47.000 -41.000
Lønninger -24.000 -78.000 -10.000 0 -14.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -123.000 -100.000 -57.000 -36.000
Driftskostnader -96.000 -212.000 -171.000 -104.000 -91.000
Driftsresultat 12.000 -7.000 -1.000 49.000 13.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 -5.000 -1.000 37.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 0 0 8.000
Varebeholdning 232.000 199.000 58.000 70.000 50.000
Kundefordringer 10.000 0 13.000 21.000 18.000
Andre fordringer 15.000 5.000 29.000 5.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 93.000 227.000 200.000 171.000
Sum omløpsmidler 297.000 296.000 327.000 295.000 246.000
Sum eiendeler 297.000 298.000 327.000 295.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 57.000 62.000 63.000 26.000
Sum egenkapital 286.000 276.000 281.000 282.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 3.000 0 6.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 3.000 7.000 1.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 14.000 36.000 9.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 22.000 46.000 13.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 298.000 298.000 327.000 295.000 255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 286.000 274.000 281.000 282.000 236.000
Likviditetsgrad 1 27 13. 7.1 22.7 24.6
Likviditetsgrad 2 5.9 4.4 5.8 17.3 19.7
Soliditet 96.3 92.6 85.9 95.6 96.1
Resultatgrad 11.1 -3.4 -0.6 32.2 12.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.7 -0.3 16.6 5.1
Signatur
02.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex