Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smøråsveien 22 AS
Juridisk navn:  Smøråsveien 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55132982
Smøråsvegen 22 Smøråsvegen 22 Fax:
5238 Rådal 5238 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 933575519
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Regnskapsfører: Nesttun Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.93%
Resultat  
  
187.23%
Egenkapital  
  
5.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.634.000 3.336.000 3.145.000 3.273.000 2.869.000
Resultat: 922.000 321.000 1.050.000 1.422.000 1.038.000
Egenkapital: 6.845.000 6.465.000 6.223.000 5.426.000 4.369.000
Regnskap for  Smøråsveien 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.634.000 3.336.000 3.145.000 3.273.000 2.869.000
Driftskostnader -1.919.000 -2.260.000 -1.515.000 -1.423.000 -1.251.000
Driftsresultat 1.715.000 1.076.000 1.630.000 1.850.000 1.617.000
Finansinntekter 3.000 5.000 15.000 1.000 1.000
Finanskostnader -796.000 -759.000 -594.000 -428.000 -580.000
Finans -793.000 -754.000 -579.000 -427.000 -579.000
Resultat før skatt 922.000 321.000 1.050.000 1.422.000 1.038.000
Skattekostnad -192.000 -79.000 -253.000 -364.000 -284.000
Årsresultat 730.000 242.000 796.000 1.058.000 754.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.609.000 27.847.000 22.823.000 17.318.000 17.598.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.323.000 5.343.000 1.251.000 154.000
Sum eiendeler 28.907.000 29.170.000 28.166.000 18.569.000 17.752.000
Sum opptjent egenkapital 6.095.000 5.715.000 5.473.000 4.676.000 3.619.000
Sum egenkapital 6.845.000 6.465.000 6.223.000 5.426.000 4.369.000
Sum langsiktig gjeld 21.010.000 21.663.000 19.490.000 11.911.000 12.408.000
Sum kortsiktig gjeld 1.052.000 1.041.000 2.452.000 1.231.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 28.907.000 29.169.000 28.165.000 18.568.000 17.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.634.000 3.336.000 3.145.000 3.273.000 2.869.000
Driftsinntekter 3.634.000 3.336.000 3.145.000 3.273.000 2.869.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -75.000 0 0 0
Avskrivning -605.000 -480.000 -360.000 -359.000 -341.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.314.000 -1.705.000 -1.155.000 -1.064.000 -910.000
Driftskostnader -1.919.000 -2.260.000 -1.515.000 -1.423.000 -1.251.000
Driftsresultat 1.715.000 1.076.000 1.630.000 1.850.000 1.617.000
Finansinntekter 3.000 5.000 15.000 1.000 1.000
Finanskostnader -796.000 -759.000 -594.000 -428.000 -580.000
Finans -793.000 -754.000 -579.000 -427.000 -579.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 0 0 0 0
Årsresultat 730.000 242.000 796.000 1.058.000 754.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.482.000 27.847.000 22.823.000 17.318.000 17.598.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.609.000 27.847.000 22.823.000 17.318.000 17.598.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.609.000 27.847.000 22.823.000 17.318.000 17.598.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 25.000 33.000 43.000 0
Andre fordringer 38.000 47.000 1.495.000 26.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.187.000 1.250.000 3.815.000 1.182.000 128.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.323.000 5.343.000 1.251.000 154.000
Sum eiendeler 28.907.000 29.170.000 28.166.000 18.569.000 17.752.000
Sum opptjent egenkapital 6.095.000 5.715.000 5.473.000 4.676.000 3.619.000
Sum egenkapital 6.845.000 6.465.000 6.223.000 5.426.000 4.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 181.000 232.000 227.000 247.000 252.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.010.000 21.663.000 19.490.000 11.911.000 12.408.000
Leverandørgjeld 369.000 321.000 1.621.000 219.000 108.000
Betalbar skatt 243.000 73.000 273.000 369.000 252.000
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 20.000 27.000 41.000
Utbytte -350.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 440.000 637.000 539.000 616.000 574.000
Sum kortsiktig gjeld 1.052.000 1.041.000 2.452.000 1.231.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 28.907.000 29.169.000 28.165.000 18.568.000 17.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000 282.000 2.891.000 20.000 -821.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 2.2 1.0 0.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 2.2 1.1 0.2
Soliditet 23.7 22.2 22.1 29.2 24.6
Resultatgrad 47.2 32.3 51.8 56.5 56.4
Rentedekningsgrad 2.2 1.4 2.7 4.3 2.8
Gjeldsgrad 3.2 3.5 3.5 2.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.9 3.7 5.8 10.0 9.1
Signatur
07.01.2013
STYRET TEGNER SELSKAPET I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex