Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Små Enheter As
Juridisk navn:  Små Enheter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66774500
Postboks 6575 Etterstad Grenseveien 91 Fax: 66774519
0607 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 968827650
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 2/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Lauritzen Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.9%
Resultat  
  
17.31%
Egenkapital  
  
-131.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.030.000 60.390.000 62.423.000 56.443.000 54.380.000
Resultat: -3.306.000 -3.998.000 5.102.000 825.000 6.052.000
Egenkapital: -997.000 3.210.000 8.529.000 8.544.000 8.532.000
Regnskap for  Små Enheter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.030.000 60.390.000 62.423.000 56.443.000 54.380.000
Driftskostnader -29.323.000 -64.403.000 -57.332.000 -55.630.000 -48.377.000
Driftsresultat -3.293.000 -4.013.000 5.090.000 813.000 6.003.000
Finansinntekter 11.000 45.000 15.000 14.000 48.000
Finanskostnader -24.000 -30.000 -4.000 -2.000 0
Finans -13.000 15.000 11.000 12.000 48.000
Resultat før skatt -3.306.000 -3.998.000 5.102.000 825.000 6.052.000
Skattekostnad -901.000 878.000 -1.226.000 -207.000 -1.611.000
Årsresultat -4.207.000 -3.120.000 3.876.000 618.000 4.441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 993.000 239.000 232.000 329.000
Sum omløpsmidler 4.070.000 14.819.000 21.464.000 16.877.000 17.158.000
Sum eiendeler 4.070.000 15.812.000 21.703.000 17.109.000 17.487.000
Sum opptjent egenkapital -1.497.000 2.710.000 8.029.000 8.044.000 8.032.000
Sum egenkapital -997.000 3.210.000 8.529.000 8.544.000 8.532.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.067.000 12.602.000 13.174.000 8.565.000 8.956.000
Sum gjeld og egenkapital 4.070.000 15.812.000 21.703.000 17.109.000 17.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.030.000 60.390.000 62.423.000 56.442.000 54.376.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000 4.000
Driftsinntekter 26.030.000 60.390.000 62.423.000 56.443.000 54.380.000
Varekostnad -1.006.000 -2.655.000 -2.758.000 -2.580.000 -2.569.000
Lønninger -21.318.000 -45.432.000 -40.341.000 -39.387.000 -34.238.000
Avskrivning 0 -68.000 -87.000 -92.000 -68.000
Nedskrivning 0 -57.000 0 0 0
Andre driftskostnader -6.999.000 -16.191.000 -14.146.000 -13.571.000 -11.502.000
Driftskostnader -29.323.000 -64.403.000 -57.332.000 -55.630.000 -48.377.000
Driftsresultat -3.293.000 -4.013.000 5.090.000 813.000 6.003.000
Finansinntekter 11.000 45.000 15.000 14.000 48.000
Finanskostnader -24.000 -30.000 -4.000 -2.000 0
Finans -13.000 15.000 11.000 12.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 -606.000 -2.342.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.207.000 -3.120.000 3.876.000 618.000 4.441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 901.000 23.000 20.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 125.000 212.000 304.000
Sum varige driftsmidler 0 0 125.000 212.000 304.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 91.000 91.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 993.000 239.000 232.000 329.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.356.000 9.063.000 5.002.000 5.456.000 4.788.000
Andre fordringer 738.000 1.288.000 1.057.000 3.702.000 2.713.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.976.000 119.000 1.663.000 1.670.000 9.658.000
Sum omløpsmidler 4.070.000 14.819.000 21.464.000 16.877.000 17.158.000
Sum eiendeler 4.070.000 15.812.000 21.703.000 17.109.000 17.487.000
Sum opptjent egenkapital -1.497.000 2.710.000 8.029.000 8.044.000 8.032.000
Sum egenkapital -997.000 3.210.000 8.529.000 8.544.000 8.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 2.307.000 5.128.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.120.000 2.163.000 808.000 1.935.000 403.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 527.000 1.880.000 2.222.000 2.156.000 1.915.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.409.000 6.252.000 5.017.000 3.666.000 3.429.000
Sum kortsiktig gjeld 5.067.000 12.602.000 13.174.000 8.565.000 8.956.000
Sum gjeld og egenkapital 4.070.000 15.812.000 21.703.000 17.109.000 17.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -997.000 2.217.000 8.290.000 8.312.000 8.202.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.6 2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1.6 2 2.0
Soliditet -24.5 20.3 39.3 49.9 48.8
Resultatgrad -12.7 -6.6 8.2 1.4 11.0
Rentedekningsgrad -137.2 -133.8 1272.5 406.5
Gjeldsgrad -5.1 3.9 1.5 1 1.0
Total kapitalrentabilitet -80.6 -25.1 23.5 4.8 34.6
Signatur
02.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex