Sledmonkey As
Juridisk navn:  Sledmonkey As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tappeluftveien 33 Tappeluftveien 33 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 919187042
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skarven Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-450%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 54.000 0
Resultat: -27.000 -36.000
Egenkapital: -33.000 -6.000
Regnskap for  Sledmonkey As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 54.000 0
Driftskostnader -81.000 -36.000
Driftsresultat -27.000 -36.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -27.000 -36.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -27.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 98.000
Sum eiendeler 13.000 98.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -36.000
Sum egenkapital -33.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 54.000 0
Varekostnad -4.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -36.000
Driftskostnader -81.000 -36.000
Driftsresultat -27.000 -36.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -27.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 91.000
Kundefordringer 5.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 7.000
Sum omløpsmidler 13.000 98.000
Sum eiendeler 13.000 98.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -36.000
Sum egenkapital -33.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 15.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1
Soliditet -235.7 -6.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -17.3
Total kapitalrentabilitet -192.9 -36.7
Signatur
26.06.2017
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex