Slam Og Spyleservice Indre østfold As
Juridisk navn:  Slam Og Spyleservice Indre østfold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69897130
Skogholtveien 1 Skogholtveien 1 Fax: 69897470
1859 Slitu 1859 Slitu
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 981891341
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/24/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.23%
Resultat  
  
-12.52%
Egenkapital  
  
10.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.527.000 21.265.000 20.680.000 20.548.000 20.374.000
Resultat: 1.300.000 1.486.000 2.449.000 1.198.000 961.000
Egenkapital: 4.283.000 3.869.000 3.305.000 1.932.000 1.524.000
Regnskap for  Slam Og Spyleservice Indre østfold As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.527.000 21.265.000 20.680.000 20.548.000 20.374.000
Driftskostnader -20.006.000 -19.578.000 -17.992.000 -19.081.000 -19.205.000
Driftsresultat 1.521.000 1.687.000 2.688.000 1.467.000 1.170.000
Finansinntekter 84.000 84.000 80.000 87.000 127.000
Finanskostnader -304.000 -285.000 -319.000 -357.000 -336.000
Finans -220.000 -201.000 -239.000 -270.000 -209.000
Resultat før skatt 1.300.000 1.486.000 2.449.000 1.198.000 961.000
Skattekostnad -286.000 -322.000 -576.000 -289.000 -240.000
Årsresultat 1.014.000 1.164.000 1.873.000 908.000 721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.121.000 9.080.000 7.943.000 8.890.000 7.252.000
Sum omløpsmidler 5.195.000 5.346.000 5.593.000 3.924.000 5.391.000
Sum eiendeler 16.316.000 14.426.000 13.536.000 12.814.000 12.643.000
Sum opptjent egenkapital 3.883.000 3.469.000 2.905.000 1.532.000 1.124.000
Sum egenkapital 4.283.000 3.869.000 3.305.000 1.932.000 1.524.000
Sum langsiktig gjeld 8.236.000 6.808.000 6.712.000 7.543.000 7.143.000
Sum kortsiktig gjeld 3.797.000 3.749.000 3.519.000 3.339.000 3.977.000
Sum gjeld og egenkapital 16.316.000 14.426.000 13.536.000 12.814.000 12.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.527.000 20.704.000 20.266.000 20.497.000 20.356.000
Andre inntekter 0 560.000 414.000 51.000 18.000
Driftsinntekter 21.527.000 21.265.000 20.680.000 20.548.000 20.374.000
Varekostnad -192.000 0 -34.000 -125.000 -9.000
Lønninger -8.421.000 -8.409.000 -8.296.000 -9.322.000 -9.325.000
Avskrivning -904.000 -698.000 -693.000 -699.000 -615.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.489.000 -10.471.000 -8.969.000 -8.935.000 -9.256.000
Driftskostnader -20.006.000 -19.578.000 -17.992.000 -19.081.000 -19.205.000
Driftsresultat 1.521.000 1.687.000 2.688.000 1.467.000 1.170.000
Finansinntekter 84.000 84.000 80.000 87.000 127.000
Finanskostnader -304.000 -285.000 -319.000 -357.000 -336.000
Finans -220.000 -201.000 -239.000 -270.000 -209.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -500.000 -500.000 -300.000
Årsresultat 1.014.000 1.164.000 1.873.000 908.000 721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 105.000 120.000 120.000 136.000
Fast eiendom 4.878.000 5.135.000 5.392.000 5.650.000 5.907.000
Maskiner anlegg 4.799.000 2.242.000 50.000 117.000 156.000
Driftsløsøre 137.000 175.000 1.736.000 2.181.000 1.020.000
Sum varige driftsmidler 9.814.000 7.551.000 7.178.000 7.947.000 7.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.217.000 1.423.000 645.000 823.000 34.000
Sum anleggsmidler 11.121.000 9.080.000 7.943.000 8.890.000 7.252.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.105.000 1.941.000 3.083.000 1.412.000 2.356.000
Andre fordringer 97.000 159.000 11.000 32.000 534.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.993.000 3.246.000 2.500.000 2.481.000 2.501.000
Sum omløpsmidler 5.195.000 5.346.000 5.593.000 3.924.000 5.391.000
Sum eiendeler 16.316.000 14.426.000 13.536.000 12.814.000 12.643.000
Sum opptjent egenkapital 3.883.000 3.469.000 2.905.000 1.532.000 1.124.000
Sum egenkapital 4.283.000 3.869.000 3.305.000 1.932.000 1.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 514.000 441.000 340.000 287.000 251.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.236.000 6.808.000 6.712.000 7.543.000 7.143.000
Leverandørgjeld 958.000 974.000 703.000 680.000 745.000
Betalbar skatt 213.000 221.000 523.000 253.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 784.000 834.000 969.000 893.000 1.139.000
Utbytte -600.000 -600.000 -500.000 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.242.000 1.120.000 824.000 1.012.000 1.539.000
Sum kortsiktig gjeld 3.797.000 3.749.000 3.519.000 3.339.000 3.977.000
Sum gjeld og egenkapital 16.316.000 14.426.000 13.536.000 12.814.000 12.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.398.000 1.597.000 2.074.000 585.000 1.414.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.6 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.6 1.2 1.4
Soliditet 26.3 26.8 24.4 15.1 12.1
Resultatgrad 7.1 7.9 1 7.1 5.7
Rentedekningsgrad 5 5.9 8.4 4.1 3.9
Gjeldsgrad 2.8 2.7 3.1 5.6 7.3
Total kapitalrentabilitet 9.8 12.3 20.4 12.1 10.3
Signatur
05.10.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex