Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slakteriet Eiendom As
Juridisk navn:  Slakteriet Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hamregata 1 Hamregata 1 Fax:
6900 Florø 6900 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 996667960
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Progresso As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-14.34%
Egenkapital  
  
1.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.889.000 14.889.000 14.687.000 13.865.000 12.365.000
Resultat: 4.206.000 4.910.000 4.599.000 4.127.000 3.089.000
Egenkapital: 34.321.000 33.967.000 32.294.000 32.196.000 29.323.000
Regnskap for  Slakteriet Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.889.000 14.889.000 14.687.000 13.865.000 12.365.000
Driftskostnader -9.207.000 -8.335.000 -8.718.000 -8.441.000 -7.561.000
Driftsresultat 5.683.000 6.555.000 5.970.000 5.425.000 4.805.000
Finansinntekter 0 0 0 412.000 427.000
Finanskostnader -1.477.000 -1.645.000 -1.371.000 -1.710.000 -2.144.000
Finans -1.477.000 -1.645.000 -1.371.000 -1.298.000 -1.717.000
Resultat før skatt 4.206.000 4.910.000 4.599.000 4.127.000 3.089.000
Skattekostnad -925.000 -866.000 -859.000 -684.000 -291.000
Årsresultat 3.281.000 4.044.000 3.740.000 3.443.000 2.797.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.674.000 77.624.000 68.943.000 71.723.000 75.815.000
Sum omløpsmidler 190.000 316.000 764.000 520.000 1.823.000
Sum eiendeler 75.864.000 77.940.000 69.707.000 72.243.000 77.638.000
Sum opptjent egenkapital 14.669.000 14.316.000 12.642.000 12.544.000 9.671.000
Sum egenkapital 34.321.000 33.967.000 32.294.000 32.196.000 29.323.000
Sum langsiktig gjeld 28.350.000 31.150.000 21.207.000 25.068.000 32.600.000
Sum kortsiktig gjeld 13.192.000 12.823.000 16.207.000 14.979.000 15.715.000
Sum gjeld og egenkapital 75.863.000 77.941.000 69.708.000 72.243.000 77.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.689.000 14.689.000 14.487.000 13.765.000 12.365.000
Andre inntekter 200.000 200.000 200.000 100.000 0
Driftsinntekter 14.889.000 14.889.000 14.687.000 13.865.000 12.365.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.567.000 -7.182.000 -8.037.000 -7.919.000 -6.956.000
Nedskrivning 0 -497.000 0 0 0
Andre driftskostnader -640.000 -656.000 -681.000 -522.000 -605.000
Driftskostnader -9.207.000 -8.335.000 -8.718.000 -8.441.000 -7.561.000
Driftsresultat 5.683.000 6.555.000 5.970.000 5.425.000 4.805.000
Finansinntekter 0 0 0 412.000 427.000
Finanskostnader -1.477.000 -1.645.000 -1.371.000 -1.710.000 -2.144.000
Finans -1.477.000 -1.645.000 -1.371.000 -1.298.000 -1.717.000
Konsernbidrag -2.927.000 -2.370.000 -3.642.000 -570.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.281.000 4.044.000 3.740.000 3.443.000 2.797.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.991.000 15.070.000 15.290.000 15.289.000 14.492.000
Maskiner anlegg 61.169.000 61.944.000 52.963.000 55.790.000 60.688.000
Driftsløsøre 513.000 610.000 690.000 645.000 634.000
Sum varige driftsmidler 75.674.000 77.624.000 68.943.000 71.723.000 75.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 75.674.000 77.624.000 68.943.000 71.723.000 75.815.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 125.000 125.000 0 0
Andre fordringer 190.000 191.000 639.000 520.000 1.823.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 190.000 316.000 764.000 520.000 1.823.000
Sum eiendeler 75.864.000 77.940.000 69.707.000 72.243.000 77.638.000
Sum opptjent egenkapital 14.669.000 14.316.000 12.642.000 12.544.000 9.671.000
Sum egenkapital 34.321.000 33.967.000 32.294.000 32.196.000 29.323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.885.000 5.786.000 5.627.000 5.918.000 5.424.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.350.000 31.150.000 21.207.000 25.068.000 32.600.000
Leverandørgjeld 239.000 534.000 708.000 450.000 340.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 222.000 460.000 244.000 119.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.731.000 11.830.000 15.255.000 14.410.000 15.375.000
Sum kortsiktig gjeld 13.192.000 12.823.000 16.207.000 14.979.000 15.715.000
Sum gjeld og egenkapital 75.863.000 77.941.000 69.708.000 72.243.000 77.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.002.000 -12.507.000 -15.443.000 -14.459.000 -13.892.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.2
Soliditet 45.2 43.6 46.3 44.6 37.8
Resultatgrad 38.2 4 40.6 39.1 38.9
Rentedekningsgrad 3.8 4 4.4 3.2 2.4
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.2 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.5 8.4 8.6 8.1 6.7
Signatur
16.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex