Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skuta AS
Juridisk navn:  Skuta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78984260
Havnegata 1 Havnegata 1 Fax:
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 967396486
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/6/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ekstern Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.85%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-84.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 184.000 509.000 1.224.000 923.000 814.000
Resultat: -79.000 -158.000 171.000 70.000 -31.000
Egenkapital: -142.000 -77.000 48.000 -78.000 -121.000
Regnskap for  Skuta AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 184.000 509.000 1.224.000 923.000 814.000
Driftskostnader -262.000 -668.000 -1.052.000 -854.000 -846.000
Driftsresultat -79.000 -158.000 171.000 70.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -79.000 -158.000 171.000 70.000 -31.000
Skattekostnad 13.000 34.000 -45.000 -27.000 8.000
Årsresultat -65.000 -124.000 126.000 43.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 274.000 277.000 259.000 320.000 363.000
Sum omløpsmidler 111.000 121.000 421.000 274.000 139.000
Sum eiendeler 385.000 398.000 680.000 594.000 502.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -177.000 -52.000 -178.000 -221.000
Sum egenkapital -142.000 -77.000 48.000 -78.000 -121.000
Sum langsiktig gjeld 505.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 475.000 632.000 672.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 398.000 680.000 594.000 501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 184.000 509.000 1.224.000 923.000 814.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 184.000 509.000 1.224.000 923.000 814.000
Varekostnad -98.000 -213.000 -437.000 -360.000 -275.000
Lønninger -10.000 -133.000 -255.000 -294.000 -314.000
Avskrivning -17.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -306.000 -344.000 -184.000 -241.000
Driftskostnader -262.000 -668.000 -1.052.000 -854.000 -846.000
Driftsresultat -79.000 -158.000 171.000 70.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 -124.000 126.000 43.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 92.000 58.000 103.000 130.000
Fast eiendom 169.000 185.000 201.000 217.000 232.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 169.000 185.000 201.000 217.000 232.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 274.000 277.000 259.000 320.000 363.000
Varebeholdning 20.000 24.000 56.000 44.000 42.000
Kundefordringer 0 0 0 0 8.000
Andre fordringer 0 0 97.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 96.000 268.000 230.000 89.000
Sum omløpsmidler 111.000 121.000 421.000 274.000 139.000
Sum eiendeler 385.000 398.000 680.000 594.000 502.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -177.000 -52.000 -178.000 -221.000
Sum egenkapital -142.000 -77.000 48.000 -78.000 -121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 505.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 2.000 84.000 35.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 49.000 40.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 472.000 500.000 596.000 610.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 475.000 632.000 672.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 398.000 680.000 594.000 501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 -354.000 -211.000 -398.000 -483.000
Likviditetsgrad 1 5 0.3 0.7 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 4.1 0.2 0.6 0.4 0.2
Soliditet -36.9 -19.3 7.1 -13.1 -24.2
Resultatgrad -42.9 1 7.6 -3.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.7 -6.2 13.2 -8.6 -5.1
Total kapitalrentabilitet -20.5 -39.7 25.1 11.8 -6.4
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex