Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogen Eigedom Vågå As
Juridisk navn:  Skogen Eigedom Vågå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 42 Industrivegen 42 Fax:
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Oppland Vågå
Org.nr: 918614044
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
19.95%
Resultat  
  
-202.81%
Egenkapital  
  
-69.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 986.000 822.000
Resultat: -183.000 178.000
Egenkapital: 67.000 218.000
Regnskap for  Skogen Eigedom Vågå As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 986.000 822.000
Driftskostnader -618.000 -425.000
Driftsresultat 368.000 396.000
Finansinntekter 24.000 24.000
Finanskostnader -575.000 -243.000
Finans -551.000 -219.000
Resultat før skatt -183.000 178.000
Skattekostnad 32.000 -41.000
Årsresultat -150.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.217.000 10.419.000
Sum omløpsmidler 467.000 314.000
Sum eiendeler 10.684.000 10.733.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 137.000
Sum egenkapital 67.000 218.000
Sum langsiktig gjeld 10.415.000 10.435.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 10.684.000 10.733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 986.000 822.000
Driftsinntekter 986.000 822.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -463.000 -361.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -64.000
Driftskostnader -618.000 -425.000
Driftsresultat 368.000 396.000
Finansinntekter 24.000 24.000
Finanskostnader -575.000 -243.000
Finans -551.000 -219.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -150.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 10.155.000 10.364.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 62.000 55.000
Sum varige driftsmidler 10.217.000 10.419.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 10.217.000 10.419.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 4.000 81.000
Andre fordringer 28.000 21.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 436.000 212.000
Sum omløpsmidler 467.000 314.000
Sum eiendeler 10.684.000 10.733.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 137.000
Sum egenkapital 67.000 218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.415.000 10.435.000
Leverandørgjeld 35.000 4.000
Betalbar skatt 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 48.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 10.684.000 10.733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 265.000 234.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3.9
Likviditetsgrad 2 2.3 3.9
Soliditet 0.6 2
Resultatgrad 37.3 48.2
Rentedekningsgrad 0.6 1.6
Gjeldsgrad 158.5 48.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.9
Signatur
21.03.2017
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex