Skjåk Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Skjåk Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61214000
C/O Skjåk Kommune C/O Skjåk Kommune Fax:
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Oppland Skjåk
Org.nr: 959648131
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.44%
Resultat  
  
195.24%
Egenkapital  
  
17.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 353.000 348.000 346.000 330.000 325.000
Resultat: 20.000 -21.000 1.000 70.000 134.000
Egenkapital: 134.000 114.000 136.000 134.000 64.000
Regnskap for  Skjåk Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 353.000 348.000 346.000 330.000 325.000
Driftskostnader -336.000 -372.000 -348.000 -263.000 -195.000
Driftsresultat 17.000 -24.000 -2.000 67.000 130.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Resultat før skatt 20.000 -21.000 1.000 70.000 134.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -21.000 1.000 70.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 200.000 231.000 279.000 291.000 185.000
Sum eiendeler 200.000 231.000 279.000 291.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 14.000 36.000 34.000 -36.000
Sum egenkapital 134.000 114.000 136.000 134.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 117.000 144.000 156.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 200.000 231.000 280.000 290.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 353.000 348.000 346.000 330.000 325.000
Driftsinntekter 353.000 348.000 346.000 330.000 325.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -372.000 -348.000 -263.000 -195.000
Driftskostnader -336.000 -372.000 -348.000 -263.000 -195.000
Driftsresultat 17.000 -24.000 -2.000 67.000 130.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -21.000 1.000 70.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 1.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 229.000 279.000 290.000 184.000
Sum omløpsmidler 200.000 231.000 279.000 291.000 185.000
Sum eiendeler 200.000 231.000 279.000 291.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 14.000 36.000 34.000 -36.000
Sum egenkapital 134.000 114.000 136.000 134.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 88.000 116.000 129.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 28.000 28.000 27.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 117.000 144.000 156.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 200.000 231.000 280.000 290.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 114.000 135.000 135.000 64.000
Likviditetsgrad 1 3 2 1.9 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 3 2 1.9 1.9 1.6
Soliditet 6 49.4 48.6 46.2 34.6
Resultatgrad 4.8 -6.9 -0.6 20.3 40.0
Rentedekningsgrad 1 71.0 136.0
Gjeldsgrad 0.5 1 1.1 1.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 10.5 -8.7 0.7 24.5 73.5
Signatur
28.10.2015
LEIAREN SAMAN MED EIT AV STYREMEDLEMMENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex