Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsmaling AS
Juridisk navn:  Skipsmaling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46950935
Vestre Kanalkai 19 Vestre Kanalkai 19 Fax:
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992941383
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Conto As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.99%
Resultat  
  
167.58%
Egenkapital  
  
27.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.455.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Resultat: 148.000 -219.000 206.000 215.000 137.000
Egenkapital: 353.000 276.000 203.000 12.000 169.000
Regnskap for  Skipsmaling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.455.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Driftskostnader -3.309.000 -3.139.000 -3.930.000 -3.429.000 -3.840.000
Driftsresultat 145.000 -26.000 206.000 244.000 167.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 1.000 -193.000 0 -29.000 -30.000
Finans 2.000 -192.000 0 -28.000 -30.000
Resultat før skatt 148.000 -219.000 206.000 215.000 137.000
Skattekostnad -35.000 85.000 -15.000 -3.000 -37.000
Årsresultat 113.000 -133.000 192.000 -157.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 392.000 326.000 284.000 3.000
Sum omløpsmidler 676.000 696.000 1.078.000 668.000 765.000
Sum eiendeler 705.000 1.088.000 1.404.000 952.000 768.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 126.000 53.000 -138.000 19.000
Sum egenkapital 353.000 276.000 203.000 12.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 811.000 1.198.000 940.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 1.087.000 1.404.000 952.000 768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.424.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Andre inntekter 31.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.455.000 3.113.000 4.137.000 3.672.000 4.007.000
Varekostnad -2.221.000 -1.896.000 -2.606.000 -2.236.000 -2.695.000
Lønninger -578.000 -842.000 -854.000 -862.000 -777.000
Avskrivning 0 0 0 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -510.000 -401.000 -470.000 -331.000 -355.000
Driftskostnader -3.309.000 -3.139.000 -3.930.000 -3.429.000 -3.840.000
Driftsresultat 145.000 -26.000 206.000 244.000 167.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 1.000 -193.000 0 -29.000 -30.000
Finans 2.000 -192.000 0 -28.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 -133.000 192.000 -157.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 82.000 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 309.000 326.000 284.000 0
Sum anleggsmidler 29.000 392.000 326.000 284.000 3.000
Varebeholdning 221.000 247.000 206.000 156.000 165.000
Kundefordringer 276.000 348.000 551.000 402.000 448.000
Andre fordringer 28.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 151.000 96.000 322.000 111.000 152.000
Sum omløpsmidler 676.000 696.000 1.078.000 668.000 765.000
Sum eiendeler 705.000 1.088.000 1.404.000 952.000 768.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 126.000 53.000 -138.000 19.000
Sum egenkapital 353.000 276.000 203.000 12.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Leverandørgjeld 142.000 107.000 448.000 204.000 232.000
Betalbar skatt 17.000 0 12.000 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 220.000 228.000 181.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 484.000 511.000 555.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 811.000 1.198.000 940.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 1.087.000 1.404.000 952.000 768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 325.000 -115.000 -120.000 -272.000 166.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.9 0.9 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.7 0.6 1.1
Soliditet 50.1 25.4 14.5 1.3 22.0
Resultatgrad 4.2 -0.8 5 6.6 4.2
Rentedekningsgrad - -0.1 8.4 5.6
Gjeldsgrad 1 2.9 5.9 78.3 3.5
Total kapitalrentabilitet 20.7 -2.3 14.7 25.7 21.7
Signatur
20.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex