Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipskredittforeningens Stiftelse For Maritim Forskning På Sørlandet V/agderforskning
Juridisk navn:  Skipskredittforeningens Stiftelse For Maritim Forskning På Sørlandet V/agderforskning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38142200
Universitetsveien 19 Universitetsveien 19 Fax:
4630 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 981455452
Aksjekapital: 148.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
-9.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -8.000 -11.000 -14.000 -5.000
Egenkapital: 134.000 148.000 156.000 167.000 181.000
Regnskap for  Skipskredittforeningens Stiftelse For Maritim Forskning På Sørlandet V/agderforskning
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -9.000 -13.000 -18.000 -22.000
Driftsresultat -15.000 -9.000 -13.000 -18.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 17.000
Resultat før skatt -14.000 -8.000 -11.000 -14.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -8.000 -11.000 -14.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 134.000 169.000 169.000 1.207.000 1.202.000
Sum eiendeler 134.000 169.000 169.000 1.207.000 1.202.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 131.000
Sum egenkapital 134.000 148.000 156.000 167.000 181.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 22.000 13.000 1.040.000 1.022.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 170.000 169.000 1.207.000 1.203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -9.000 -13.000 -18.000 -22.000
Driftskostnader -15.000 -9.000 -13.000 -18.000 -22.000
Driftsresultat -15.000 -9.000 -13.000 -18.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -8.000 -11.000 -14.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 169.000 169.000 1.207.000 1.202.000
Sum omløpsmidler 134.000 169.000 169.000 1.207.000 1.202.000
Sum eiendeler 134.000 169.000 169.000 1.207.000 1.202.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 131.000
Sum egenkapital 134.000 148.000 156.000 167.000 181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.040.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 22.000 13.000 0 1.022.000
Sum kortsiktig gjeld 0 22.000 13.000 1.040.000 1.022.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 170.000 169.000 1.207.000 1.203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 147.000 156.000 167.000 180.000
Likviditetsgrad 1 7.7 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0 7.7 1 1.2 1.2
Soliditet 1 87.1 92.3 13.8 15.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 6.2 5.6
Total kapitalrentabilitet -10.4 -4.7 -6.5 -1.1 -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex