Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipskonsulent AS
Juridisk navn:  Skipskonsulent AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90984766
Postboks 3753 Fyllingsdalen Fyllingsdalen Folke Bernadottes Vei 38 Fax: 55574061
5845 Bergen 5147 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971004819
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: verftsutvikling as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.54%
Resultat  
  
-115.79%
Egenkapital  
  
-0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 85.000 126.000 63.000 0 369.000
Resultat: -6.000 38.000 43.000 -14.000 281.000
Egenkapital: 1.594.000 1.600.000 1.600.000 1.564.000 1.578.000
Regnskap for  Skipskonsulent AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 85.000 126.000 63.000 0 369.000
Driftskostnader -98.000 -102.000 -34.000 -38.000 -126.000
Driftsresultat -13.000 25.000 30.000 -38.000 243.000
Finansinntekter 7.000 14.000 14.000 24.000 38.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 14.000 14.000 24.000 38.000
Resultat før skatt -6.000 38.000 43.000 -14.000 281.000
Skattekostnad 0 -9.000 -7.000 0 -76.000
Årsresultat -6.000 29.000 36.000 -14.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 131.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.599.000 1.641.000 1.494.000 1.568.000 1.656.000
Sum eiendeler 1.599.000 1.641.000 1.625.000 1.568.000 1.656.000
Sum opptjent egenkapital 1.404.000 1.410.000 1.410.000 1.374.000 1.388.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.600.000 1.600.000 1.564.000 1.578.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 41.000 25.000 5.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 1.599.000 1.641.000 1.625.000 1.569.000 1.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 126.000 63.000 0 369.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 85.000 126.000 63.000 0 369.000
Varekostnad -51.000 -55.000 0 0 -63.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -47.000 -34.000 -38.000 -63.000
Driftskostnader -98.000 -102.000 -34.000 -38.000 -126.000
Driftsresultat -13.000 25.000 30.000 -38.000 243.000
Finansinntekter 7.000 14.000 14.000 24.000 38.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 14.000 14.000 24.000 38.000
Konsernbidrag 0 -29.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 29.000 36.000 -14.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 131.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 131.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 4.000 79.000 0 44.000
Andre fordringer 4.000 5.000 0 145.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.511.000 1.514.000 1.415.000 1.423.000 1.472.000
Sum omløpsmidler 1.599.000 1.641.000 1.494.000 1.568.000 1.656.000
Sum eiendeler 1.599.000 1.641.000 1.625.000 1.568.000 1.656.000
Sum opptjent egenkapital 1.404.000 1.410.000 1.410.000 1.374.000 1.388.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.600.000 1.600.000 1.564.000 1.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 3.000 3.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 7.000 0 76.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 13.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 40.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 41.000 25.000 5.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 1.599.000 1.641.000 1.625.000 1.569.000 1.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.594.000 1.600.000 1.469.000 1.563.000 1.578.000
Likviditetsgrad 1 319.8 4 59.8 313.6 21.2
Likviditetsgrad 2 319.8 4 59.8 313.7 21.3
Soliditet 99.7 97.5 98.5 99.7 95.3
Resultatgrad -15.3 19.8 47.6 65.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 2.4 2.7 -0.9 17.0
Signatur
27.05.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex