Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipskompetanse AS
Juridisk navn:  Skipskompetanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57001440
Postboks 266 Gate 1 112 Fax:
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 993096504
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/8/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.17%
Resultat  
  
23.52%
Egenkapital  
  
-3.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.075.000 25.025.000 17.442.000 19.291.000 7.635.000
Resultat: 7.152.000 5.790.000 3.373.000 8.284.000 843.000
Egenkapital: 9.891.000 10.216.000 8.755.000 6.192.000 2.127.000
Regnskap for  Skipskompetanse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.075.000 25.025.000 17.442.000 19.291.000 7.635.000
Driftskostnader -25.044.000 -19.198.000 -14.240.000 -11.168.000 -6.801.000
Driftsresultat 7.031.000 5.828.000 3.203.000 8.123.000 834.000
Finansinntekter 175.000 111.000 200.000 197.000 55.000
Finanskostnader -54.000 -148.000 -29.000 -36.000 -46.000
Finans 121.000 -37.000 171.000 161.000 9.000
Resultat før skatt 7.152.000 5.790.000 3.373.000 8.284.000 843.000
Skattekostnad -1.477.000 -1.328.000 -810.000 -2.218.000 -41.000
Årsresultat 5.674.000 4.461.000 2.563.000 6.066.000 802.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 761.000 559.000 584.000 659.000 328.000
Sum omløpsmidler 27.760.000 16.379.000 12.685.000 10.772.000 3.902.000
Sum eiendeler 28.521.000 16.938.000 13.269.000 11.431.000 4.230.000
Sum opptjent egenkapital 9.791.000 10.116.000 8.655.000 6.092.000 2.027.000
Sum egenkapital 9.891.000 10.216.000 8.755.000 6.192.000 2.127.000
Sum langsiktig gjeld 3.850.000 2.373.000 1.044.000 234.000 341.000
Sum kortsiktig gjeld 14.781.000 4.349.000 3.470.000 5.004.000 1.763.000
Sum gjeld og egenkapital 28.522.000 16.938.000 13.269.000 11.430.000 4.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.075.000 25.025.000 17.442.000 19.291.000 7.235.000
Andre inntekter 0 0 0 0 400.000
Driftsinntekter 32.075.000 25.025.000 17.442.000 19.291.000 7.635.000
Varekostnad -5.991.000 -5.271.000 -5.009.000 -3.020.000 -1.522.000
Lønninger -14.735.000 -9.908.000 -5.396.000 -5.150.000 -3.499.000
Avskrivning -249.000 -178.000 -174.000 -118.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.069.000 -3.841.000 -3.661.000 -2.880.000 -1.683.000
Driftskostnader -25.044.000 -19.198.000 -14.240.000 -11.168.000 -6.801.000
Driftsresultat 7.031.000 5.828.000 3.203.000 8.123.000 834.000
Finansinntekter 175.000 111.000 200.000 197.000 55.000
Finanskostnader -54.000 -148.000 -29.000 -36.000 -46.000
Finans 121.000 -37.000 171.000 161.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -3.000.000 0 -2.000.000 0
Årsresultat 5.674.000 4.461.000 2.563.000 6.066.000 802.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 623.000 519.000 486.000 611.000 302.000
Sum varige driftsmidler 623.000 519.000 486.000 611.000 302.000
Sum finansielle anleggsmidler 137.000 40.000 98.000 49.000 26.000
Sum anleggsmidler 761.000 559.000 584.000 659.000 328.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.103.000 4.109.000 1.558.000 480.000 1.832.000
Andre fordringer 586.000 878.000 212.000 72.000 125.000
Sum investeringer 2.932.000 2.022.000 1.012.000 1.001.000 0
Kasse, bank 15.141.000 9.370.000 9.903.000 9.218.000 1.920.000
Sum omløpsmidler 27.760.000 16.379.000 12.685.000 10.772.000 3.902.000
Sum eiendeler 28.521.000 16.938.000 13.269.000 11.431.000 4.230.000
Sum opptjent egenkapital 9.791.000 10.116.000 8.655.000 6.092.000 2.027.000
Sum egenkapital 9.891.000 10.216.000 8.755.000 6.192.000 2.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.850.000 2.373.000 1.044.000 234.000 41.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 31.000
Sum langsiktig gjeld 3.850.000 2.373.000 1.044.000 234.000 341.000
Leverandørgjeld 362.000 1.840.000 1.178.000 515.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.024.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.041.000 1.335.000 442.000 621.000 433.000
Utbytte -6.000.000 -3.000.000 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.378.000 1.173.000 1.850.000 1.844.000 1.212.000
Sum kortsiktig gjeld 14.781.000 4.349.000 3.470.000 5.004.000 1.763.000
Sum gjeld og egenkapital 28.522.000 16.938.000 13.269.000 11.430.000 4.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.979.000 12.030.000 9.215.000 5.768.000 2.139.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.8 3.7 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.9 3.8 3.7 2.2 2.3
Soliditet 34.7 60.3 6 54.2 50.3
Resultatgrad 21.9 23.3 18.4 42.1 10.9
Rentedekningsgrad 130.2 39.4 110.4 231.1 19.3
Gjeldsgrad 1.9 0.7 0.5 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 25.3 35.1 25.6 72.8 21.0
Signatur
18.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex