Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsinvest As
Juridisk navn:  Skipsinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nonstindvegen 7A Nonstindvegen 7A Fax:
7970 Kolvereid 7970 Kolvereid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 998379830
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
110.59%
Egenkapital  
  
33.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 21.849.000 10.375.000 5.323.000 21.392.000 4.283.000
Egenkapital: 88.054.000 66.084.000 55.564.000 50.093.000 29.329.000
Regnskap for  Skipsinvest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -54.000 -54.000 -59.000 -45.000 -50.000
Driftsresultat -54.000 -54.000 -59.000 -45.000 -50.000
Finansinntekter 22.651.000 11.153.000 6.084.000 21.440.000 4.332.000
Finanskostnader -747.000 -724.000 -703.000 -3.000 0
Finans 21.904.000 10.429.000 5.381.000 21.437.000 4.332.000
Resultat før skatt 21.849.000 10.375.000 5.323.000 21.392.000 4.283.000
Skattekostnad 120.000 145.000 148.000 -77.000 -307.000
Årsresultat 21.970.000 10.520.000 5.471.000 21.315.000 3.976.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.193.000 32.988.000 23.188.000 19.595.000 16.473.000
Sum omløpsmidler 66.436.000 57.921.000 56.478.000 53.982.000 55.670.000
Sum eiendeler 113.629.000 90.909.000 79.666.000 73.577.000 72.143.000
Sum opptjent egenkapital 62.701.000 40.731.000 30.211.000 24.741.000 3.976.000
Sum egenkapital 88.054.000 66.084.000 55.564.000 50.093.000 29.329.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.576.000 24.825.000 24.102.000 23.484.000 42.814.000
Sum gjeld og egenkapital 113.630.000 90.909.000 79.666.000 73.578.000 72.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -54.000 -59.000 -45.000 -50.000
Driftskostnader -54.000 -54.000 -59.000 -45.000 -50.000
Driftsresultat -54.000 -54.000 -59.000 -45.000 -50.000
Finansinntekter 22.651.000 11.153.000 6.084.000 21.440.000 4.332.000
Finanskostnader -747.000 -724.000 -703.000 -3.000 0
Finans 21.904.000 10.429.000 5.381.000 21.437.000 4.332.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.970.000 10.520.000 5.471.000 21.315.000 3.976.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 414.000 294.000 148.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 46.779.000 32.695.000 23.040.000 19.595.000 16.473.000
Sum anleggsmidler 47.193.000 32.988.000 23.188.000 19.595.000 16.473.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000.000 0 0
Sum investeringer 61.151.000 50.189.000 40.319.000 38.566.000 22.539.000
Kasse, bank 5.285.000 7.732.000 15.158.000 15.416.000 33.131.000
Sum omløpsmidler 66.436.000 57.921.000 56.478.000 53.982.000 55.670.000
Sum eiendeler 113.629.000 90.909.000 79.666.000 73.577.000 72.143.000
Sum opptjent egenkapital 62.701.000 40.731.000 30.211.000 24.741.000 3.976.000
Sum egenkapital 88.054.000 66.084.000 55.564.000 50.093.000 29.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.570.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 7.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 77.000 307.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 24.825.000 24.102.000 23.400.000 42.500.000
Sum kortsiktig gjeld 25.576.000 24.825.000 24.102.000 23.484.000 42.814.000
Sum gjeld og egenkapital 113.630.000 90.909.000 79.666.000 73.578.000 72.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.860.000 33.096.000 32.376.000 30.498.000 12.856.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.3 2.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 2.3 2.3 1.4
Soliditet 77.5 72.7 69.7 68.1 40.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 7131.7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 19.9 12.2 7.6 29.1 5.9
Signatur
07.04.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
PROKURA
NILSEN RENATHE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex