Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsholmen As
Juridisk navn:  Skipsholmen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bekkjarviksundet 19 Bekkjarviksundet 19 Fax:
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918712437
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-45.45%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 70.000 0
Resultat: -16.000 -11.000
Egenkapital: 13.000 26.000
Regnskap for  Skipsholmen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 70.000 0
Driftskostnader -69.000 -11.000
Driftsresultat 1.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 0
Finans -17.000 0
Resultat før skatt -16.000 -11.000
Skattekostnad 3.000 4.000
Årsresultat -13.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.457.000 4.000
Sum omløpsmidler 86.000 23.000
Sum eiendeler 2.543.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -7.000
Sum egenkapital 13.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.530.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.543.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 70.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -50.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -11.000
Driftskostnader -69.000 -11.000
Driftsresultat 1.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 0
Finans -17.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -13.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.007.000 4.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 450.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.457.000 4.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 85.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 23.000
Sum omløpsmidler 86.000 23.000
Sum eiendeler 2.543.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -7.000
Sum egenkapital 13.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.532.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.530.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.543.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.444.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 0.5 1
Resultatgrad 1.4
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 194.6 0
Total kapitalrentabilitet 0 -42.3
Signatur
03.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex