Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsførerne H.a. Berg, G.j. Knap Og Stortingsrepresentant Claudia Olsens Sammensluttede Legater
Juridisk navn:  Skipsførerne H.a. Berg, G.j. Knap Og Stortingsrepresentant Claudia Olsens Sammensluttede Legater
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40003190
Fjordgaten 9 Fjordgaten 9 Fax: 33307685
3125 Tønsberg 3125 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 977149959
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/31/1922
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
465.96%
Egenkapital  
  
12.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 172.000 -47.000 -22.000 -60.000 -57.000
Egenkapital: 1.517.000 1.345.000 1.392.000 1.415.000 1.474.000
Regnskap for  Skipsførerne H.a. Berg, G.j. Knap Og Stortingsrepresentant Claudia Olsens Sammensluttede Legater
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -76.000 -74.000 -57.000 -46.000 -58.000
Driftsresultat -76.000 -74.000 -57.000 -46.000 -58.000
Finansinntekter 260.000 39.000 95.000 -14.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -60.000 0 0
Finans 248.000 27.000 35.000 -14.000 1.000
Resultat før skatt 172.000 -47.000 -22.000 -60.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 -47.000 -22.000 -60.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.403.000 1.405.000 1.481.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 1.349.000 8.000 24.000 26.000
Sum eiendeler 1.526.000 1.349.000 1.411.000 1.429.000 1.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.317.000 1.145.000 1.192.000 1.215.000 1.274.000
Sum egenkapital 1.517.000 1.345.000 1.392.000 1.415.000 1.474.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 18.000 15.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.525.000 1.349.000 1.410.000 1.430.000 1.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -74.000 -57.000 -46.000 -58.000
Driftskostnader -76.000 -74.000 -57.000 -46.000 -58.000
Driftsresultat -76.000 -74.000 -57.000 -46.000 -58.000
Finansinntekter 260.000 39.000 95.000 -14.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -60.000 0 0
Finans 248.000 27.000 35.000 -14.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 -47.000 -22.000 -60.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.403.000 1.405.000 1.481.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.403.000 1.405.000 1.481.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.455.000 1.284.000 0 0 0
Kasse, bank 70.000 66.000 8.000 24.000 26.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 1.349.000 8.000 24.000 26.000
Sum eiendeler 1.526.000 1.349.000 1.411.000 1.429.000 1.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.317.000 1.145.000 1.192.000 1.215.000 1.274.000
Sum egenkapital 1.517.000 1.345.000 1.392.000 1.415.000 1.474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 11.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 4.000 7.000 15.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 18.000 15.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.525.000 1.349.000 1.410.000 1.430.000 1.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.518.000 1.345.000 -10.000 9.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 190.8 337.3 0.4 1.6 0.8
Likviditetsgrad 2 190.8 337.3 0.4 1.7 0.8
Soliditet 99.5 99.7 98.7 99.0 97.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.3 -6.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.1 -2.6 2.7 -4.2 -3.8
Signatur
20.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex