Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsfører Thomas Og Fru Christiane Ørstvedts Legat Brevik
Juridisk navn:  Skipsfører Thomas Og Fru Christiane Ørstvedts Legat Brevik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stridsklev Ring 32 Stridsklev Ring 32 Fax:
3929 Porsgrunn 3929 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 991670688
Aksjekapital: 266.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/1970
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
191.67%
Egenkapital  
  
2.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 55.000 -60.000 4.000 -5.000 -16.000
Egenkapital: 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Regnskap for  Skipsfører Thomas Og Fru Christiane Ørstvedts Legat Brevik
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -17.000 -17.000 -24.000 -55.000
Driftsresultat -33.000 -17.000 -17.000 -24.000 -55.000
Finansinntekter 88.000 -43.000 21.000 19.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 88.000 -43.000 21.000 19.000 39.000
Resultat før skatt 55.000 -60.000 4.000 -5.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 -60.000 4.000 -5.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Sum eiendeler 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Sum opptjent egenkapital 1.760.000 1.709.000 1.770.000 1.769.000 1.777.000
Sum egenkapital 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.000 -1.000 -2.000 -10.000 -42.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -16.000 -15.000 -14.000 -13.000
Driftskostnader -33.000 -17.000 -17.000 -24.000 -55.000
Driftsresultat -33.000 -17.000 -17.000 -24.000 -55.000
Finansinntekter 88.000 -43.000 21.000 19.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 88.000 -43.000 21.000 19.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 -60.000 4.000 -5.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.933.000 1.941.000 0 0 0
Kasse, bank 97.000 34.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Sum omløpsmidler 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Sum eiendeler 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Sum opptjent egenkapital 1.760.000 1.709.000 1.770.000 1.769.000 1.777.000
Sum egenkapital 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.030.000 1.975.000 2.035.000 2.032.000 2.036.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 - 0.2 -0.2 -0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex