Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsfører Karl Johan Og Janne Kristin Rosenvolds Hjelpefond
Juridisk navn:  Skipsfører Karl Johan Og Janne Kristin Rosenvolds Hjelpefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22990309
Postboks 6866 St. Olavs Plass Kommandør T. I. Øgrims Plass 4 Fax:
0130 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999281664
Aksjekapital: 21.190.913 NOK
Etableringsdato: 12/3/2012
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
632.9%
Egenkapital  
  
7.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.652.000 -310.000 1.816.000 -921.000 -220.000
Egenkapital: 23.208.000 21.556.000 21.866.000 20.050.000 20.971.000
Regnskap for  Skipsfører Karl Johan Og Janne Kristin Rosenvolds Hjelpefond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -157.000 -48.000 -1.047.000 -526.000 -45.000
Driftsresultat -157.000 -48.000 -1.047.000 -526.000 -45.000
Finansinntekter 1.809.000 -262.000 2.864.000 116.000 -175.000
Finanskostnader 0 0 0 -511.000 0
Finans 1.809.000 -262.000 2.864.000 -395.000 -175.000
Resultat før skatt 1.652.000 -310.000 1.816.000 -921.000 -220.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.652.000 -310.000 1.816.000 -921.000 -220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 21.298.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.250.000 258.000 22.866.000 20.530.000 20.995.000
Sum eiendeler 23.250.000 21.556.000 22.866.000 20.530.000 20.995.000
Sum opptjent egenkapital 23.208.000 365.000 21.866.000 -1.141.000 -220.000
Sum egenkapital 23.208.000 21.556.000 21.866.000 20.050.000 20.971.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 0 1.000.000 480.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 23.249.000 21.556.000 22.866.000 20.530.000 20.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -48.000 -1.047.000 -526.000 -45.000
Driftskostnader -157.000 -48.000 -1.047.000 -526.000 -45.000
Driftsresultat -157.000 -48.000 -1.047.000 -526.000 -45.000
Finansinntekter 1.809.000 -262.000 2.864.000 116.000 -175.000
Finanskostnader 0 0 0 -511.000 0
Finans 1.809.000 -262.000 2.864.000 -395.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.652.000 -310.000 1.816.000 -921.000 -220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 21.298.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 21.298.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 23.088.000 0 20.583.000 13.300.000 10.604.000
Kasse, bank 162.000 258.000 2.283.000 7.229.000 10.392.000
Sum omløpsmidler 23.250.000 258.000 22.866.000 20.530.000 20.995.000
Sum eiendeler 23.250.000 21.556.000 22.866.000 20.530.000 20.995.000
Sum opptjent egenkapital 23.208.000 365.000 21.866.000 -1.141.000 -220.000
Sum egenkapital 23.208.000 21.556.000 21.866.000 20.050.000 20.971.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 0 0 0 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000.000 480.000 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 0 1.000.000 480.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 23.249.000 21.556.000 22.866.000 20.530.000 20.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.209.000 258.000 21.866.000 20.050.000 20.970.000
Likviditetsgrad 1 567.1 22.9 42.8 839.8
Likviditetsgrad 2 567.1 0 22.9 42.8 839.9
Soliditet 99.8 1 95.6 97.7 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.1 -1.4 7.9 -1.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex