Skipsfører Hans Christian Holm Og Hustru Hansine`s Legat
Juridisk navn:  Skipsfører Hans Christian Holm Og Hustru Hansine`s Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90985198
V/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 V/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976608135
Aksjekapital: 215.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/1962
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
263.16%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
12.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.000 -19.000 20.000 5.000 7.000
Resultat: 25.000 -25.000 14.000 0 2.000
Egenkapital: 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Regnskap for  Skipsfører Hans Christian Holm Og Hustru Hansine`s Legat
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.000 -19.000 20.000 5.000 7.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat 25.000 -25.000 14.000 0 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 25.000 -25.000 14.000 0 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -25.000 14.000 0 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Sum eiendeler 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 5.000 7.000
Andre inntekter 31.000 -19.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 31.000 -19.000 20.000 5.000 7.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -4.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -1.000 -1.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat 25.000 -25.000 14.000 0 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -25.000 14.000 0 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 211.000 189.000 211.000 191.000 186.000
Kasse, bank 5.000 1.000 5.000 10.000 16.000
Sum omløpsmidler 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Sum eiendeler 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 215.000 191.000 216.000 201.000 201.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 80.6 131.6 7 0 28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.6 -13.1 6.5 0 1.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex