Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsfører H J Stouslands Skipperhus
Juridisk navn:  Skipsfører H J Stouslands Skipperhus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35965000
Rådhuset Ordføreren I Bamble Kommune Fax: 35965010
3970 Langesund 3970 Langesund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 977184630
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/1926
Foretakstype: STI
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.03%
Resultat  
  
9.38%
Egenkapital  
  
39.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 289.000 295.000 295.000 279.000 276.000
Resultat: 175.000 160.000 -581.000 188.000 188.000
Egenkapital: 621.000 446.000 286.000 867.000 678.000
Regnskap for  Skipsfører H J Stouslands Skipperhus
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 289.000 295.000 295.000 279.000 276.000
Driftskostnader -103.000 -123.000 -871.000 -90.000 -82.000
Driftsresultat 187.000 172.000 -576.000 190.000 194.000
Finansinntekter 3.000 2.000 9.000 13.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -14.000 -14.000 -18.000
Finans -12.000 -12.000 -5.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt 175.000 160.000 -581.000 188.000 188.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 175.000 160.000 -581.000 188.000 188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000
Sum omløpsmidler 305.000 184.000 95.000 727.000 600.000
Sum eiendeler 1.077.000 956.000 867.000 1.499.000 1.372.000
Sum opptjent egenkapital 561.000 386.000 226.000 807.000 618.000
Sum egenkapital 621.000 446.000 286.000 867.000 678.000
Sum langsiktig gjeld 436.000 496.000 556.000 615.000 672.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 14.000 25.000 18.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 1.076.000 956.000 867.000 1.500.000 1.371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.000 246.000 246.000 218.000 234.000
Andre inntekter 54.000 49.000 49.000 61.000 42.000
Driftsinntekter 289.000 295.000 295.000 279.000 276.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -123.000 -871.000 -90.000 -82.000
Driftskostnader -103.000 -123.000 -871.000 -90.000 -82.000
Driftsresultat 187.000 172.000 -576.000 190.000 194.000
Finansinntekter 3.000 2.000 9.000 13.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -14.000 -14.000 -18.000
Finans -12.000 -12.000 -5.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 175.000 160.000 -581.000 188.000 188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 762.000 762.000 762.000 762.000 762.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum varige driftsmidler 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 263.000 184.000 95.000 727.000 600.000
Sum omløpsmidler 305.000 184.000 95.000 727.000 600.000
Sum eiendeler 1.077.000 956.000 867.000 1.499.000 1.372.000
Sum opptjent egenkapital 561.000 386.000 226.000 807.000 618.000
Sum egenkapital 621.000 446.000 286.000 867.000 678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 436.000 496.000 556.000 615.000 672.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 14.000 25.000 18.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 14.000 25.000 18.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 1.076.000 956.000 867.000 1.500.000 1.371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 286.000 170.000 70.000 709.000 579.000
Likviditetsgrad 1 16.1 13.1 3.8 40.4 28.6
Likviditetsgrad 2 16.1 13.1 3.8 40.4 28.6
Soliditet 57.7 46.7 3 57.8 49.5
Resultatgrad 64.7 58.3 -195.3 68.1 70.3
Rentedekningsgrad 12.5 12.3 -41.1 13.6 11.4
Gjeldsgrad 0.7 1.1 2 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 17.7 18.2 -65.4 13.5 15.0
Signatur
25.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex