Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsdata As
Juridisk navn:  Skipsdata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91854451
C/O Harald Sydhagen C/O Harald Sydhagen Fax:
6076 Moltustranda 6076 Moltustranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 911576813
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/4/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.04%
Resultat  
  
110.53%
Egenkapital  
  
5.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 266.000 493.000 836.000 400.000 749.000
Resultat: 40.000 19.000 255.000 90.000 169.000
Egenkapital: 496.000 469.000 455.000 367.000 303.000
Regnskap for  Skipsdata As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 266.000 493.000 836.000 400.000 749.000
Driftskostnader -226.000 -475.000 -583.000 -311.000 -580.000
Driftsresultat 40.000 19.000 254.000 89.000 168.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 40.000 19.000 255.000 90.000 169.000
Skattekostnad -13.000 -5.000 -68.000 -25.000 -47.000
Årsresultat 27.000 14.000 187.000 64.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 156.000 161.000 170.000
Sum omløpsmidler 415.000 390.000 570.000 300.000 353.000
Sum eiendeler 565.000 540.000 726.000 461.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 439.000 425.000 337.000 273.000
Sum egenkapital 496.000 469.000 455.000 367.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 72.000 270.000 91.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 541.000 726.000 461.000 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 266.000 493.000 836.000 400.000 749.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 266.000 493.000 836.000 400.000 749.000
Varekostnad -15.000 -67.000 -23.000 0 0
Lønninger -40.000 -209.000 -359.000 -135.000 -347.000
Avskrivning 0 -6.000 -6.000 -9.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -193.000 -195.000 -167.000 -226.000
Driftskostnader -226.000 -475.000 -583.000 -311.000 -580.000
Driftsresultat 40.000 19.000 254.000 89.000 168.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 -60.000
Årsresultat 27.000 14.000 187.000 64.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 11.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 11.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 156.000 161.000 170.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 57.000 72.000
Andre fordringer 4.000 3.000 65.000 51.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 411.000 387.000 505.000 191.000 274.000
Sum omløpsmidler 415.000 390.000 570.000 300.000 353.000
Sum eiendeler 565.000 540.000 726.000 461.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 439.000 425.000 337.000 273.000
Sum egenkapital 496.000 469.000 455.000 367.000 303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 3.000 2.000
Leverandørgjeld 8.000 9.000 9.000 7.000 15.000
Betalbar skatt 13.000 6.000 69.000 24.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 28.000 48.000 35.000 53.000
Utbytte 0 0 -100.000 0 -60.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 29.000 44.000 25.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 72.000 270.000 91.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 541.000 726.000 461.000 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 345.000 318.000 300.000 209.000 134.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5.4 2.1 3.3 1.6
Likviditetsgrad 2 5.9 5.4 2.1 3.3 1.7
Soliditet 87.6 86.7 62.7 79.6 57.8
Resultatgrad 1 3.9 30.4 22.3 22.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.6 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.1 3.5 35.1 19.5 32.3
Signatur
18.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex