Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsbygger Jørgensensvei 2 As
Juridisk navn:  Skipsbygger Jørgensensvei 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Pilares Eiendom As Wergelandsveien 7 C/O Pilares Eiendom As Wergelandsveien 7 Fax:
0167 Oslo 167 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916206836
Aksjekapital: 4.450.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.27%
Egenkapital  
  
-4.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -310.000 -289.000 -433.000 -236.000 -123.000
Egenkapital: 6.500.000 6.810.000 6.099.000 2.632.000 1.868.000
Regnskap for  Skipsbygger Jørgensensvei 2 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -61.000 -76.000 -253.000 -60.000 -95.000
Driftsresultat -61.000 -76.000 -253.000 -60.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -250.000 -214.000 -181.000 -176.000 -29.000
Finans -250.000 -214.000 -180.000 -176.000 -29.000
Resultat før skatt -310.000 -289.000 -433.000 -236.000 -123.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -310.000 -289.000 -433.000 -236.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 760.000 7.520.000 7.343.000 7.343.000 0
Sum omløpsmidler 22.327.000 7.274.000 5.670.000 1.364.000 7.815.000
Sum eiendeler 23.087.000 14.794.000 13.013.000 8.707.000 7.815.000
Sum opptjent egenkapital -1.392.000 -1.081.000 -792.000 -359.000 -123.000
Sum egenkapital 6.500.000 6.810.000 6.099.000 2.632.000 1.868.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.400.000 6.224.000 6.042.000 5.866.000
Sum kortsiktig gjeld 16.587.000 1.584.000 691.000 32.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 23.087.000 14.795.000 13.015.000 8.707.000 7.815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -76.000 -253.000 -60.000 -95.000
Driftskostnader -61.000 -76.000 -253.000 -60.000 -95.000
Driftsresultat -61.000 -76.000 -253.000 -60.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -250.000 -214.000 -181.000 -176.000 -29.000
Finans -250.000 -214.000 -180.000 -176.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -310.000 -289.000 -433.000 -236.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 7.520.000 7.343.000 7.343.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 7.520.000 7.343.000 7.343.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 760.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 760.000 7.520.000 7.343.000 7.343.000 0
Varebeholdning 18.450.000 6.556.000 3.786.000 1.244.000 7.458.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.877.000 718.000 1.884.000 120.000 357.000
Sum omløpsmidler 22.327.000 7.274.000 5.670.000 1.364.000 7.815.000
Sum eiendeler 23.087.000 14.794.000 13.013.000 8.707.000 7.815.000
Sum opptjent egenkapital -1.392.000 -1.081.000 -792.000 -359.000 -123.000
Sum egenkapital 6.500.000 6.810.000 6.099.000 2.632.000 1.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.500.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.400.000 6.224.000 6.042.000 5.866.000
Leverandørgjeld 431.000 29.000 530.000 32.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 29.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.450.000 55.000 131.000 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 16.587.000 1.584.000 691.000 32.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 23.087.000 14.795.000 13.015.000 8.707.000 7.815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.740.000 5.690.000 4.979.000 1.332.000 7.735.000
Likviditetsgrad 1 1.3 4.6 8.2 42. 97.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 2.7 3.8 4.5
Soliditet 28.2 4 46.9 30.2 23.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.4 -1.4 -0.3 -3.3
Gjeldsgrad 2.6 1.2 1.1 2.3 3.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.5 -1.9 -0.7 -1.2
Signatur
12.06.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2016
PROKURA
ARNSTORP HÅKON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex