Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsaksjeselskapet Tropic
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Tropic
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67591100
Jølsenveien 26 Jølsenveien 26 Fax: 67591110
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 922847045
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 2/14/1936
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-182.76%
Egenkapital  
  
-8.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -144.000 174.000 439.000 18.000 32.000
Egenkapital: 1.594.000 1.738.000 1.565.000 1.125.000 1.107.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Tropic
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -41.000 -24.000 -75.000 -58.000
Driftsresultat -33.000 -41.000 -24.000 -75.000 -58.000
Finansinntekter -101.000 215.000 548.000 94.000 176.000
Finanskostnader -11.000 0 -84.000 0 -87.000
Finans -112.000 215.000 464.000 94.000 89.000
Resultat før skatt -144.000 174.000 439.000 18.000 32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -144.000 174.000 439.000 18.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 290.000 290.000
Sum omløpsmidler 1.688.000 1.795.000 1.623.000 995.000 935.000
Sum eiendeler 1.688.000 1.795.000 1.623.000 1.285.000 1.225.000
Sum opptjent egenkapital 1.094.000 1.238.000 1.065.000 625.000 607.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.738.000 1.565.000 1.125.000 1.107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 56.000 58.000 160.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 1.688.000 1.794.000 1.623.000 1.285.000 1.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -41.000 -24.000 -75.000 -58.000
Driftskostnader -33.000 -41.000 -24.000 -75.000 -58.000
Driftsresultat -33.000 -41.000 -24.000 -75.000 -58.000
Finansinntekter -101.000 215.000 548.000 94.000 176.000
Finanskostnader -11.000 0 -84.000 0 -87.000
Finans -112.000 215.000 464.000 94.000 89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -144.000 174.000 439.000 18.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 290.000 290.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 290.000 290.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 35.000 28.000 28.000 10.000 10.000
Sum investeringer 1.384.000 1.743.000 996.000 965.000 872.000
Kasse, bank 269.000 23.000 599.000 20.000 54.000
Sum omløpsmidler 1.688.000 1.795.000 1.623.000 995.000 935.000
Sum eiendeler 1.688.000 1.795.000 1.623.000 1.285.000 1.225.000
Sum opptjent egenkapital 1.094.000 1.238.000 1.065.000 625.000 607.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.738.000 1.565.000 1.125.000 1.107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 10.000 12.000 79.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 47.000 47.000 81.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 56.000 58.000 160.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 1.688.000 1.794.000 1.623.000 1.285.000 1.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.594.000 1.739.000 1.565.000 835.000 817.000
Likviditetsgrad 1 1 32.1 2 6.2 7.9
Likviditetsgrad 2 1 32.1 2 6.3 8.0
Soliditet 94.4 96.9 96.4 87.5 90.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 1.4
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -7.9 9.7 32.3 1.5 9.6
Signatur
24.06.2013
HVERT AV STYREMEDLEMMENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex