Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsaksjeselskapet Remonstrant
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Remonstrant
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22890450
C/O Anne Blystad Thomas Heftyes Gate 27 Nedre Tyholmsvei 10 Fax: 22890297
0264 Oslo 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 922492298
Aksjekapital: 106.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/1916
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.39%
Resultat  
  
104.46%
Egenkapital  
  
-0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 451.000 698.000 654.000 986.000 1.057.000
Resultat: 21.000 -471.000 234.000 322.000 233.000
Egenkapital: -1.035.000 -1.029.000 -539.000 -794.000 -1.001.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Remonstrant
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 451.000 698.000 654.000 986.000 1.057.000
Driftskostnader -202.000 -584.000 -464.000 -486.000 -440.000
Driftsresultat 249.000 114.000 190.000 499.000 617.000
Finansinntekter 75.000 -291.000 355.000 170.000 57.000
Finanskostnader -302.000 -294.000 -310.000 -347.000 -440.000
Finans -227.000 -585.000 45.000 -177.000 -383.000
Resultat før skatt 21.000 -471.000 234.000 322.000 233.000
Skattekostnad -27.000 -19.000 21.000 -115.000 -64.000
Årsresultat -6.000 -491.000 255.000 207.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.739.000 4.042.000 4.977.000 4.835.000 4.626.000
Sum omløpsmidler 256.000 132.000 35.000 239.000 592.000
Sum eiendeler 3.995.000 4.174.000 5.012.000 5.074.000 5.218.000
Sum opptjent egenkapital -1.141.000 -1.135.000 -645.000 -900.000 -1.107.000
Sum egenkapital -1.035.000 -1.029.000 -539.000 -794.000 -1.001.000
Sum langsiktig gjeld 4.880.000 5.141.000 5.414.000 5.673.000 5.927.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 62.000 137.000 195.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 3.995.000 4.174.000 5.012.000 5.074.000 5.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 465.000 698.000 654.000 986.000 1.050.000
Andre inntekter -14.000 0 0 0 7.000
Driftsinntekter 451.000 698.000 654.000 986.000 1.057.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -38.000 -39.000 -40.000 -40.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -545.000 -424.000 -446.000 -399.000
Driftskostnader -202.000 -584.000 -464.000 -486.000 -440.000
Driftsresultat 249.000 114.000 190.000 499.000 617.000
Finansinntekter 75.000 -291.000 355.000 170.000 57.000
Finanskostnader -302.000 -294.000 -310.000 -347.000 -440.000
Finans -227.000 -585.000 45.000 -177.000 -383.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -491.000 255.000 207.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 324.000 351.000 371.000 350.000 465.000
Fast eiendom 1.867.000 1.905.000 1.943.000 1.983.000 2.024.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.867.000 1.905.000 1.943.000 1.983.000 2.024.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.548.000 1.786.000 2.663.000 2.502.000 2.138.000
Sum anleggsmidler 3.739.000 4.042.000 4.977.000 4.835.000 4.626.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 71.000 1.000 123.000 196.000
Andre fordringer 226.000 55.000 10.000 113.000 396.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 6.000 25.000 4.000 0
Sum omløpsmidler 256.000 132.000 35.000 239.000 592.000
Sum eiendeler 3.995.000 4.174.000 5.012.000 5.074.000 5.218.000
Sum opptjent egenkapital -1.141.000 -1.135.000 -645.000 -900.000 -1.107.000
Sum egenkapital -1.035.000 -1.029.000 -539.000 -794.000 -1.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 4.880.000 5.141.000 5.414.000 5.673.000 5.927.000
Leverandørgjeld 115.000 10.000 32.000 24.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 53.000 43.000 56.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 0 62.000 115.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 62.000 137.000 195.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 3.995.000 4.174.000 5.012.000 5.074.000 5.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 70.000 -102.000 44.000 300.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 0.3 1.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 0.3 1.3 2.1
Soliditet -25.9 -24.7 -10.8 -15.6 -19.2
Resultatgrad 55.2 16.3 29.1 50.6 58.4
Rentedekningsgrad 0.8 0.4 0.6 1.9 1.5
Gjeldsgrad -4.9 -5.1 -10.3 -7.4 -6.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 -4.2 10.9 13.2 12.9
Signatur
31.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
31.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
BERGE SVERRE
PROKURA HVER FOR SEG
BLYSTAD ANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex