Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsaksjeselskapet Navigare
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Navigare
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90935039
Eikåsen 12 Eikåsen 12 Fax: 55314579
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922480745
Aksjekapital: 4.893.120 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/16/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Torvund Revisjon AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-188.39%
Egenkapital  
  
-35.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.055.000 2.325.000 3.743.000 6.478.000 -4.870.000
Egenkapital: 9.242.000 14.298.000 15.158.000 18.213.000 17.576.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Navigare
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.502.000 -118.000 -118.000 -196.000 -228.000
Driftsresultat -2.502.000 -118.000 -118.000 -196.000 -228.000
Finansinntekter 2.848.000 7.763.000 9.130.000 15.355.000 -2.243.000
Finanskostnader -2.403.000 -5.321.000 -5.268.000 -8.681.000 -2.399.000
Finans 445.000 2.442.000 3.862.000 6.674.000 -4.642.000
Resultat før skatt -2.055.000 2.325.000 3.743.000 6.478.000 -4.870.000
Skattekostnad 0 -1.185.000 -1.098.000 258.000 145.000
Årsresultat -2.055.000 1.140.000 2.645.000 6.737.000 -4.724.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000.000 3.527.000 4.713.000 6.557.000 6.299.000
Sum omløpsmidler 18.094.000 22.631.000 22.562.000 24.767.000 22.451.000
Sum eiendeler 21.094.000 26.158.000 27.275.000 31.324.000 28.750.000
Sum opptjent egenkapital 4.349.000 9.405.000 10.265.000 13.319.000 12.683.000
Sum egenkapital 9.242.000 14.298.000 15.158.000 18.213.000 17.576.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.851.000 11.861.000 12.117.000 13.111.000 11.174.000
Sum gjeld og egenkapital 21.093.000 26.159.000 27.275.000 31.323.000 28.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -8.000 -1.000 -7.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning -2.437.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -117.000 -110.000 -195.000 -221.000
Driftskostnader -2.502.000 -118.000 -118.000 -196.000 -228.000
Driftsresultat -2.502.000 -118.000 -118.000 -196.000 -228.000
Finansinntekter 2.848.000 7.763.000 9.130.000 15.355.000 -2.243.000
Finanskostnader -2.403.000 -5.321.000 -5.268.000 -8.681.000 -2.399.000
Finans 445.000 2.442.000 3.862.000 6.674.000 -4.642.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -5.700.000 -6.100.000 -2.000.000
Årsresultat -2.055.000 1.140.000 2.645.000 6.737.000 -4.724.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.185.000 2.148.000 1.890.000
Fast eiendom 3.000.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.000.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 882.000 882.000
Sum anleggsmidler 3.000.000 3.527.000 4.713.000 6.557.000 6.299.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 17.000 19.000 9.000 90.000
Sum investeringer 975.000 2.321.000 20.019.000 23.857.000 19.587.000
Kasse, bank 17.101.000 20.293.000 2.523.000 900.000 2.774.000
Sum omløpsmidler 18.094.000 22.631.000 22.562.000 24.767.000 22.451.000
Sum eiendeler 21.094.000 26.158.000 27.275.000 31.324.000 28.750.000
Sum opptjent egenkapital 4.349.000 9.405.000 10.265.000 13.319.000 12.683.000
Sum egenkapital 9.242.000 14.298.000 15.158.000 18.213.000 17.576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 3.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 102.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -5.700.000 -6.100.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 11.851.000 11.859.000 12.114.000 11.111.000 11.071.000
Sum kortsiktig gjeld 11.851.000 11.861.000 12.117.000 13.111.000 11.174.000
Sum gjeld og egenkapital 21.093.000 26.159.000 27.275.000 31.323.000 28.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.243.000 10.770.000 10.445.000 11.656.000 11.277.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.9 1.9 2.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 1.9 1.9 2.1
Soliditet 43.8 54.7 55.6 58.1 61.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.0
Gjeldsgrad 1.3 0.8 0.8 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.6 29.2 3 48.4 -8.6
Signatur
08.06.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
25.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex