Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsaksjeselskapet Mørejarl AS
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Mørejarl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41688020
Fannestrandvegen 125 Fannestrandvegen 125 Fax:
6419 Molde 6419 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 995660997
Aksjekapital: 1.657.500 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/20/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.22%
Resultat  
  
64.46%
Egenkapital  
  
-9.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.872.000 2.630.000 2.661.000 3.529.000 2.331.000
Resultat: -118.000 -332.000 -435.000 292.000 -1.415.000
Egenkapital: 1.065.000 1.183.000 1.515.000 1.950.000 1.658.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Mørejarl AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.872.000 2.630.000 2.661.000 3.529.000 2.331.000
Driftskostnader -3.966.000 -2.926.000 -3.045.000 -3.150.000 -3.664.000
Driftsresultat -94.000 -297.000 -384.000 379.000 -1.333.000
Finansinntekter 24.000 27.000 27.000 24.000 24.000
Finanskostnader -49.000 -62.000 -78.000 -110.000 -107.000
Finans -25.000 -35.000 -51.000 -86.000 -83.000
Resultat før skatt -118.000 -332.000 -435.000 292.000 -1.415.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 -332.000 -435.000 292.000 -1.415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 5.428.000 5.820.000 6.130.000 7.425.000
Sum omløpsmidler 9.052.000 371.000 213.000 260.000 535.000
Sum eiendeler 9.053.000 5.799.000 6.033.000 6.390.000 7.960.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -474.000 -142.000 292.000 0
Sum egenkapital 1.065.000 1.183.000 1.515.000 1.950.000 1.658.000
Sum langsiktig gjeld 7.194.000 4.302.000 4.011.000 3.594.000 4.797.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 313.000 508.000 847.000 1.505.000
Sum gjeld og egenkapital 9.054.000 5.799.000 6.035.000 6.391.000 7.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.334.000 2.630.000 2.661.000 3.486.000 2.331.000
Andre inntekter 1.537.000 0 0 43.000 0
Driftsinntekter 3.872.000 2.630.000 2.661.000 3.529.000 2.331.000
Varekostnad -19.000 -16.000 -28.000 -52.000 -22.000
Lønninger -1.162.000 -1.240.000 -1.301.000 -1.212.000 -1.240.000
Avskrivning -379.000 -392.000 -398.000 -388.000 -383.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.406.000 -1.278.000 -1.318.000 -1.498.000 -2.019.000
Driftskostnader -3.966.000 -2.926.000 -3.045.000 -3.150.000 -3.664.000
Driftsresultat -94.000 -297.000 -384.000 379.000 -1.333.000
Finansinntekter 24.000 27.000 27.000 24.000 24.000
Finanskostnader -49.000 -62.000 -78.000 -110.000 -107.000
Finans -25.000 -35.000 -51.000 -86.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 -332.000 -435.000 292.000 -1.415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 120.000 139.000 169.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 5.428.000 5.820.000 6.130.000 6.355.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 1.070.000
Sum anleggsmidler 1.000 5.428.000 5.820.000 6.130.000 7.425.000
Varebeholdning 41.000 31.000 27.000 21.000 9.000
Kundefordringer 8.351.000 165.000 14.000 75.000 321.000
Andre fordringer 625.000 144.000 145.000 132.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 30.000 27.000 33.000 28.000
Sum omløpsmidler 9.052.000 371.000 213.000 260.000 535.000
Sum eiendeler 9.053.000 5.799.000 6.033.000 6.390.000 7.960.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -474.000 -142.000 292.000 0
Sum egenkapital 1.065.000 1.183.000 1.515.000 1.950.000 1.658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 481.000 124.000 231.000 624.000 678.000
Sum langsiktig gjeld 7.194.000 4.302.000 4.011.000 3.594.000 4.797.000
Leverandørgjeld 93.000 30.000 121.000 55.000 673.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 52.000 49.000 61.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 106.000 107.000 107.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 313.000 508.000 847.000 1.505.000
Sum gjeld og egenkapital 9.054.000 5.799.000 6.035.000 6.391.000 7.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.257.000 58.000 -295.000 -587.000 -970.000
Likviditetsgrad 1 11.4 1.2 0.4 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 11.3 1.1 0.4 0.3 0.4
Soliditet 11.8 20.4 25.1 30.5 20.8
Resultatgrad -2.4 -11.3 -14.4 10.7 -57.2
Rentedekningsgrad -1.9 -4.8 -4.9 3.4 -12.2
Gjeldsgrad 7.5 3.9 3 2.3 3.8
Total kapitalrentabilitet -0.8 -4.7 -5.9 6.3 -16.4
Signatur
07.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex