Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsaksjeselskapet Kollen AS
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Kollen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55303400
Postboks 1192 Sentrum Fabrikkgaten 6 Fax: 55303415
5811 Bergen 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 881921022
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
253.01%
Egenkapital  
  
0.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.049.000 1.147.000 499.000 4.026.000 64.981.000
Egenkapital: 562.352.000 558.370.000 557.272.000 556.828.000 552.924.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Kollen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -79.000 -91.000 -89.000 -103.000 -119.000
Driftsresultat -79.000 -91.000 -89.000 -103.000 -119.000
Finansinntekter 4.127.000 1.238.000 588.000 4.128.000 65.101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.127.000 1.238.000 588.000 4.128.000 65.101.000
Resultat før skatt 4.049.000 1.147.000 499.000 4.026.000 64.981.000
Skattekostnad -66.000 -49.000 -54.000 -122.000 -23.000
Årsresultat 3.983.000 1.097.000 445.000 3.904.000 64.959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 524.870.000 524.870.000 524.870.000 524.870.000 524.870.000
Sum omløpsmidler 37.548.000 33.549.000 32.456.000 32.080.000 28.076.000
Sum eiendeler 562.418.000 558.419.000 557.326.000 556.950.000 552.946.000
Sum opptjent egenkapital 102.668.000 98.685.000 97.588.000 97.144.000 93.240.000
Sum egenkapital 562.352.000 558.370.000 557.272.000 556.828.000 552.924.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 49.000 54.000 122.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 562.418.000 558.418.000 557.326.000 556.950.000 552.947.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -91.000 -89.000 -103.000 -119.000
Driftskostnader -79.000 -91.000 -89.000 -103.000 -119.000
Driftsresultat -79.000 -91.000 -89.000 -103.000 -119.000
Finansinntekter 4.127.000 1.238.000 588.000 4.128.000 65.101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.127.000 1.238.000 588.000 4.128.000 65.101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.983.000 1.097.000 445.000 3.904.000 64.959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 524.870.000 524.870.000 524.870.000 524.870.000 524.870.000
Sum anleggsmidler 524.870.000 524.870.000 524.870.000 524.870.000 524.870.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.548.000 33.549.000 32.456.000 32.080.000 28.076.000
Sum omløpsmidler 37.548.000 33.549.000 32.456.000 32.080.000 28.076.000
Sum eiendeler 562.418.000 558.419.000 557.326.000 556.950.000 552.946.000
Sum opptjent egenkapital 102.668.000 98.685.000 97.588.000 97.144.000 93.240.000
Sum egenkapital 562.352.000 558.370.000 557.272.000 556.828.000 552.924.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 66.000 49.000 54.000 122.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 49.000 54.000 122.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 562.418.000 558.418.000 557.326.000 556.950.000 552.947.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.482.000 33.500.000 32.402.000 31.958.000 28.053.000
Likviditetsgrad 1 568.9 684.7 6 263.0 1220.7
Likviditetsgrad 2 568.9 684.7 6 263.0 1220.7
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.2 0.1 0.7 11.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex