Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsaksjeselskapet Gearbulk AS
Juridisk navn:  Skipsaksjeselskapet Gearbulk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55175100
Damsgårdsveien 165 Damsgårdsveien 165 Fax: 55175121
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989761617
Aksjekapital: 100.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-30%
Egenkapital  
  
-3.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -598.000 -460.000 -1.943.000 -1.809.000 -3.369.000
Egenkapital: -16.066.000 -15.468.000 -15.009.000 -13.066.000 -11.257.000
Regnskap for  Skipsaksjeselskapet Gearbulk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -6.000 -8.000 -8.000 -32.000
Driftsresultat -8.000 -6.000 -8.000 -8.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 -1.516.000 0 0
Finanskostnader -590.000 -454.000 -419.000 -1.801.000 -3.337.000
Finans -590.000 -454.000 -1.935.000 -1.801.000 -3.337.000
Resultat før skatt -598.000 -460.000 -1.943.000 -1.809.000 -3.369.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -598.000 -460.000 -1.943.000 -1.809.000 -3.369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.516.000 2.944.000
Sum omløpsmidler 4.000 7.000 5.000 2.000 4.000
Sum eiendeler 4.000 7.000 5.000 1.518.000 2.948.000
Sum opptjent egenkapital -32.126.000 -31.528.000 -31.069.000 -29.126.000 -27.317.000
Sum egenkapital -16.066.000 -15.468.000 -15.009.000 -13.066.000 -11.257.000
Sum langsiktig gjeld 10.400.000 10.400.000 10.400.000 14.581.000 10.400.000
Sum kortsiktig gjeld 5.670.000 5.075.000 4.614.000 3.000 3.805.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 7.000 5.000 1.518.000 2.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -6.000 -8.000 -8.000 -32.000
Driftskostnader -8.000 -6.000 -8.000 -8.000 -32.000
Driftsresultat -8.000 -6.000 -8.000 -8.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 -1.516.000 0 0
Finanskostnader -590.000 -454.000 -419.000 -1.801.000 -3.337.000
Finans -590.000 -454.000 -1.935.000 -1.801.000 -3.337.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -598.000 -460.000 -1.943.000 -1.809.000 -3.369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.516.000 2.944.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.516.000 2.944.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 7.000 5.000 2.000 4.000
Sum omløpsmidler 4.000 7.000 5.000 2.000 4.000
Sum eiendeler 4.000 7.000 5.000 1.518.000 2.948.000
Sum opptjent egenkapital -32.126.000 -31.528.000 -31.069.000 -29.126.000 -27.317.000
Sum egenkapital -16.066.000 -15.468.000 -15.009.000 -13.066.000 -11.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.797.000
Sum langsiktig gjeld 10.400.000 10.400.000 10.400.000 14.581.000 10.400.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.670.000 5.075.000 4.614.000 3.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 5.670.000 5.075.000 4.614.000 3.000 3.805.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 7.000 5.000 1.518.000 2.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.666.000 -5.068.000 -4.609.000 -1.000 -3.801.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.7 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.7 0.1
Soliditet -860.7 -381.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0 0.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet -85.7 -0.5 -1.1
Signatur
11.04.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex