Skips Og Båtutstyr AS
Juridisk navn:  Skips Og Båtutstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32818129
Skofterudveien 7 Skofterudveien 7 Fax:
3474 Åros 3474 Åros
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 892083932
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/21/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.66%
Resultat  
  
-102.47%
Egenkapital  
  
-0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 840.000 766.000 825.000 1.025.000 990.000
Resultat: -2.000 81.000 90.000 14.000 28.000
Egenkapital: 393.000 394.000 333.000 267.000 257.000
Regnskap for  Skips Og Båtutstyr AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 840.000 766.000 825.000 1.025.000 990.000
Driftskostnader -838.000 -682.000 -733.000 -1.007.000 -954.000
Driftsresultat 1.000 84.000 92.000 18.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt -2.000 81.000 90.000 14.000 28.000
Skattekostnad 0 -20.000 -23.000 -4.000 -8.000
Årsresultat -2.000 61.000 67.000 10.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 535.000 494.000 549.000 529.000 473.000
Sum eiendeler 535.000 494.000 549.000 529.000 473.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 204.000 143.000 77.000 67.000
Sum egenkapital 393.000 394.000 333.000 267.000 257.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000 99.000 215.000 262.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 493.000 548.000 529.000 473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 840.000 766.000 825.000 1.025.000 990.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 840.000 766.000 825.000 1.025.000 990.000
Varekostnad -534.000 -488.000 -492.000 -643.000 -608.000
Lønninger -120.000 -9.000 -60.000 -174.000 -149.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -185.000 -181.000 -190.000 -197.000
Driftskostnader -838.000 -682.000 -733.000 -1.007.000 -954.000
Driftsresultat 1.000 84.000 92.000 18.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 61.000 67.000 10.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 489.000 467.000 528.000 487.000 454.000
Kundefordringer 0 1.000 9.000 13.000 13.000
Andre fordringer 2.000 2.000 10.000 8.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 24.000 3.000 21.000 1.000
Sum omløpsmidler 535.000 494.000 549.000 529.000 473.000
Sum eiendeler 535.000 494.000 549.000 529.000 473.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 204.000 143.000 77.000 67.000
Sum egenkapital 393.000 394.000 333.000 267.000 257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 7.000 6.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 20.000 23.000 4.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 8.000 20.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 68.000 178.000 235.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 99.000 215.000 262.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 493.000 548.000 529.000 473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 393.000 395.000 334.000 267.000 257.000
Likviditetsgrad 1 3.8 5 2.6 2.0 2.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
Soliditet 73.5 79.9 60.8 50.5 54.3
Resultatgrad 0.1 1 11.2 1.8 3.6
Rentedekningsgrad 0.5 2 30.7 4.5 4.5
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 1.0 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.2 1 16.8 3.4 7.6
Signatur
12.04.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex