Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skips AS Tudor
Juridisk navn:  Skips AS Tudor
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67584000
Postboks 33 Strandveien 20 Fax: 67584380
1324 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 929831357
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/8/1953
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Toluma Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.45%
Resultat  
  
-233.08%
Egenkapital  
  
-13.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 154.273.000 246.659.000 530.646.000 252.909.000 179.429.000
Resultat: -211.194.000 158.696.000 389.122.000 -25.501.000 -58.481.000
Egenkapital: 1.951.209.000 2.264.868.000 2.163.205.000 1.832.206.000 1.913.418.000
Regnskap for  Skips AS Tudor
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 154.273.000 246.659.000 530.646.000 252.909.000 179.429.000
Driftskostnader -357.909.000 -79.677.000 -134.120.000 -270.234.000 -230.237.000
Driftsresultat -203.636.000 166.982.000 396.526.000 -17.325.000 -50.808.000
Finansinntekter 323.000 202.000 364.000 571.000 968.000
Finanskostnader -7.881.000 -8.488.000 -7.768.000 -8.747.000 -8.641.000
Finans -7.558.000 -8.286.000 -7.404.000 -8.176.000 -7.673.000
Resultat før skatt -211.194.000 158.696.000 389.122.000 -25.501.000 -58.481.000
Skattekostnad -4.963.000 3.055.000 -11.224.000 -12.711.000 -2.840.000
Årsresultat -216.157.000 161.751.000 377.898.000 -38.212.000 -61.321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.945.368.000 2.131.771.000 1.995.668.000 1.731.273.000 1.700.822.000
Sum omløpsmidler 328.725.000 437.581.000 460.910.000 429.969.000 556.987.000
Sum eiendeler 2.274.093.000 2.569.352.000 2.456.578.000 2.161.242.000 2.257.809.000
Sum opptjent egenkapital 1.949.209.000 2.262.868.000 2.161.205.000 1.830.206.000 1.911.418.000
Sum egenkapital 1.951.209.000 2.264.868.000 2.163.205.000 1.832.206.000 1.913.418.000
Sum langsiktig gjeld 276.048.000 276.171.000 227.125.000 252.140.000 252.566.000
Sum kortsiktig gjeld 46.836.000 28.313.000 66.248.000 76.896.000 91.825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.093.000 2.569.352.000 2.456.578.000 2.161.242.000 2.257.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 154.273.000 246.659.000 530.646.000 252.909.000 179.429.000
Driftsinntekter 154.273.000 246.659.000 530.646.000 252.909.000 179.429.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.593.000 -9.066.000 -10.408.000 -11.722.000 -7.406.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -27.192.000 0 0
Andre driftskostnader -354.316.000 -70.611.000 -96.520.000 -258.512.000 -222.831.000
Driftskostnader -357.909.000 -79.677.000 -134.120.000 -270.234.000 -230.237.000
Driftsresultat -203.636.000 166.982.000 396.526.000 -17.325.000 -50.808.000
Finansinntekter 323.000 202.000 364.000 571.000 968.000
Finanskostnader -7.881.000 -8.488.000 -7.768.000 -8.747.000 -8.641.000
Finans -7.558.000 -8.286.000 -7.404.000 -8.176.000 -7.673.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -27.500.000 0 -27.000.000 0 -40.000.000
Årsresultat -216.157.000 161.751.000 377.898.000 -38.212.000 -61.321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.720.000 21.498.000 5.680.000 12.077.000 7.397.000
Fast eiendom 9.926.000 9.926.000 9.926.000 9.926.000 9.926.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.926.000 9.926.000 9.926.000 9.926.000 9.926.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.910.722.000 2.100.347.000 1.980.062.000 1.709.270.000 1.683.499.000
Sum anleggsmidler 1.945.368.000 2.131.771.000 1.995.668.000 1.731.273.000 1.700.822.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 98.711.000 85.451.000 1.648.000 607.000 1.148.000
Sum investeringer 211.622.000 266.219.000 284.927.000 296.744.000 464.315.000
Kasse, bank 18.392.000 85.911.000 118.165.000 66.078.000 22.795.000
Sum omløpsmidler 328.725.000 437.581.000 460.910.000 429.969.000 556.987.000
Sum eiendeler 2.274.093.000 2.569.352.000 2.456.578.000 2.161.242.000 2.257.809.000
Sum opptjent egenkapital 1.949.209.000 2.262.868.000 2.161.205.000 1.830.206.000 1.911.418.000
Sum egenkapital 1.951.209.000 2.264.868.000 2.163.205.000 1.832.206.000 1.913.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.048.000 1.171.000 2.125.000 2.140.000 2.566.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.109.000 9.170.000 18.341.000 24.755.000 4.621.000
Sum langsiktig gjeld 276.048.000 276.171.000 227.125.000 252.140.000 252.566.000
Leverandørgjeld 3.000 4.018.000 15.208.000 6.026.000 25.926.000
Betalbar skatt 9.064.000 13.999.000 4.812.000 16.442.000 0
Skyldig offentlige avgifter 241.000 233.000 318.000 205.000 161.000
Utbytte -27.500.000 0 -27.000.000 0 -40.000.000
Annen kortsiktig gjeld 919.000 893.000 569.000 1.468.000 21.117.000
Sum kortsiktig gjeld 46.836.000 28.313.000 66.248.000 76.896.000 91.825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.093.000 2.569.352.000 2.456.578.000 2.161.242.000 2.257.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 281.889.000 409.268.000 394.662.000 353.073.000 465.162.000
Likviditetsgrad 1 7 15.5 7 5.6 6.1
Likviditetsgrad 2 7 15.5 7 5.6 6.1
Soliditet 85.8 88.1 88.1 84.8 84.7
Resultatgrad 67.7 74.7 -6.9 -28.3
Rentedekningsgrad -25.8 19.7 5 -1.9 -5.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -8.9 6.5 16.2 -0.8 -2.2
Signatur
02.07.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
WILHELMSEN MORTEN WILHELM
SIGNATUR HVER FOR SEG
DUE CHRISTIAN
Prokurister
02.07.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HOLMBERG BERNT ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex