Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skips AS Sol
Juridisk navn:  Skips AS Sol
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55923200
Wernersholmvegen 5 Wernersholmvegen 5 Fax: 55912241
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 923297391
Aksjekapital: 5.688.500 NOK
Etableringsdato: 5/15/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.91%
Egenkapital  
  
2.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.201.000 2.994.000 2.363.000 32.201.000 2.034.000
Egenkapital: 121.763.000 119.066.000 116.566.000 119.723.000 94.167.000
Regnskap for  Skips AS Sol
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -49.000 -160.000 -154.000 -149.000 -144.000
Driftsresultat -49.000 -160.000 -154.000 -149.000 -144.000
Finansinntekter 3.742.000 3.705.000 2.916.000 32.550.000 2.405.000
Finanskostnader -492.000 -550.000 -397.000 -200.000 -227.000
Finans 3.250.000 3.155.000 2.519.000 32.350.000 2.178.000
Resultat før skatt 3.201.000 2.994.000 2.363.000 32.201.000 2.034.000
Skattekostnad -504.000 -494.000 -520.000 -645.000 -610.000
Årsresultat 2.697.000 2.500.000 1.843.000 31.556.000 1.424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.434.000 116.434.000 117.149.000 117.962.000 82.536.000
Sum omløpsmidler 12.939.000 10.265.000 12.117.000 15.648.000 12.544.000
Sum eiendeler 129.373.000 126.699.000 129.266.000 133.610.000 95.080.000
Sum opptjent egenkapital 115.536.000 112.839.000 110.339.000 113.496.000 87.940.000
Sum egenkapital 121.763.000 119.066.000 116.566.000 119.723.000 94.167.000
Sum langsiktig gjeld 7.081.000 7.106.000 7.138.000 7.179.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 529.000 527.000 5.563.000 6.708.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 129.373.000 126.699.000 129.267.000 133.610.000 95.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -160.000 -154.000 -149.000 -144.000
Driftskostnader -49.000 -160.000 -154.000 -149.000 -144.000
Driftsresultat -49.000 -160.000 -154.000 -149.000 -144.000
Finansinntekter 3.742.000 3.705.000 2.916.000 32.550.000 2.405.000
Finanskostnader -492.000 -550.000 -397.000 -200.000 -227.000
Finans 3.250.000 3.155.000 2.519.000 32.350.000 2.178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.000.000 -6.000.000 0
Årsresultat 2.697.000 2.500.000 1.843.000 31.556.000 1.424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 116.433.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 116.434.000 116.434.000 117.149.000 117.962.000 82.536.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 151.000 153.000 151.000 151.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.788.000 10.112.000 11.966.000 15.491.000 12.388.000
Sum omløpsmidler 12.939.000 10.265.000 12.117.000 15.648.000 12.544.000
Sum eiendeler 129.373.000 126.699.000 129.266.000 133.610.000 95.080.000
Sum opptjent egenkapital 115.536.000 112.839.000 110.339.000 113.496.000 87.940.000
Sum egenkapital 121.763.000 119.066.000 116.566.000 119.723.000 94.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 106.000 138.000 179.000 242.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.081.000 7.106.000 7.138.000 7.179.000 242.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 529.000 527.000 562.000 708.000 670.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.000.000 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 529.000 527.000 5.563.000 6.708.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 129.373.000 126.699.000 129.267.000 133.610.000 95.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.410.000 9.738.000 6.554.000 8.940.000 11.873.000
Likviditetsgrad 1 24.5 19.5 2.2 2.3 18.7
Likviditetsgrad 2 24.5 19.5 2.2 2.4 18.7
Soliditet 94.1 9 90.2 89.6 99.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3 -0.4 162.0 10.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.8 2.1 24.3 2.4
Signatur
14.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex