Skips AS Pelagos
Juridisk navn:  Skips AS Pelagos
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22831565
Postboks 1876 Vika Sollerudveien 17 Fax: 22831565
0124 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938996717
Aksjekapital: 30.030 NOK
Etableringsdato: 4/28/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.76%
Resultat  
  
-76.61%
Egenkapital  
  
-4.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.487.000 3.755.000 3.159.000 3.775.000 5.806.000
Resultat: 397.000 1.697.000 -2.292.000 -1.011.000 3.223.000
Egenkapital: 35.498.000 37.362.000 37.970.000 41.826.000 44.446.000
Regnskap for  Skips AS Pelagos
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.487.000 3.755.000 3.159.000 3.775.000 5.806.000
Driftskostnader -6.256.000 -2.058.000 -5.453.000 -4.934.000 -2.936.000
Driftsresultat 230.000 1.696.000 -2.293.000 -1.159.000 2.870.000
Finansinntekter 231.000 115.000 125.000 247.000 392.000
Finanskostnader -64.000 -113.000 -124.000 -98.000 -38.000
Finans 167.000 2.000 1.000 149.000 354.000
Resultat før skatt 397.000 1.697.000 -2.292.000 -1.011.000 3.223.000
Skattekostnad 0 -202.000 225.000 101.000 -208.000
Årsresultat 397.000 1.496.000 -2.068.000 -909.000 3.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.384.000 27.762.000 31.900.000 32.105.000 26.333.000
Sum omløpsmidler 10.157.000 12.499.000 9.506.000 13.167.000 18.832.000
Sum eiendeler 38.541.000 40.261.000 41.406.000 45.272.000 45.165.000
Sum opptjent egenkapital 35.468.000 37.331.000 37.940.000 41.796.000 44.306.000
Sum egenkapital 35.498.000 37.362.000 37.970.000 41.826.000 44.446.000
Sum langsiktig gjeld 179.000 179.000 179.000 406.000 508.000
Sum kortsiktig gjeld 2.864.000 2.720.000 3.256.000 3.040.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 38.541.000 40.260.000 41.405.000 45.272.000 45.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.487.000 3.755.000 3.159.000 3.775.000 5.806.000
Driftsinntekter 6.487.000 3.755.000 3.159.000 3.775.000 5.806.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -39.000 -39.000 -32.000 -35.000 -28.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.217.000 -2.019.000 -5.421.000 -4.899.000 -2.908.000
Driftskostnader -6.256.000 -2.058.000 -5.453.000 -4.934.000 -2.936.000
Driftsresultat 230.000 1.696.000 -2.293.000 -1.159.000 2.870.000
Finansinntekter 231.000 115.000 125.000 247.000 392.000
Finanskostnader -64.000 -113.000 -124.000 -98.000 -38.000
Finans 167.000 2.000 1.000 149.000 354.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 397.000 1.496.000 -2.068.000 -909.000 3.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 5.081.000 5.081.000 5.081.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 5.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 5.000 5.081.000 5.081.000 5.081.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.380.000 27.757.000 26.819.000 27.024.000 21.252.000
Sum anleggsmidler 28.384.000 27.762.000 31.900.000 32.105.000 26.333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 1.248.000 307.000 2.266.000 3.122.000
Sum investeringer 9.450.000 10.733.000 8.915.000 10.177.000 14.126.000
Kasse, bank 693.000 518.000 284.000 725.000 1.583.000
Sum omløpsmidler 10.157.000 12.499.000 9.506.000 13.167.000 18.832.000
Sum eiendeler 38.541.000 40.261.000 41.406.000 45.272.000 45.165.000
Sum opptjent egenkapital 35.468.000 37.331.000 37.940.000 41.796.000 44.306.000
Sum egenkapital 35.498.000 37.362.000 37.970.000 41.826.000 44.446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 227.000 329.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 179.000 179.000 179.000 406.000 508.000
Leverandørgjeld 20.000 144.000 40.000 41.000 10.000
Betalbar skatt -4.000 195.000 -1.000 -4.000 -4.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 6.000 5.000 5.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.846.000 2.374.000 3.213.000 2.998.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 2.864.000 2.720.000 3.256.000 3.040.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 38.541.000 40.260.000 41.405.000 45.272.000 45.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.293.000 9.779.000 6.250.000 10.127.000 18.621.000
Likviditetsgrad 1 3.5 4.6 2.9 4.3 89.3
Likviditetsgrad 2 3.5 4.6 2.9 4.4 89.3
Soliditet 92.1 92.8 91.7 92.4 98.4
Resultatgrad 3.5 45.2 -72.6 -30.7 49.4
Rentedekningsgrad 3.6 1 -18.5 -9.3 85.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.2 4.5 -5.2 -2.0 7.2
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SOLBAKKEN ODD INGAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex