Skips AS Pegasus
Juridisk navn:  Skips AS Pegasus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23116400
Postboks 1358 Vika Haakon Viis Gate 1 Fax: 23116401
0113 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917707456
Aksjekapital: 6.588.250 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/25/1917
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.43%
Resultat  
  
-212.64%
Egenkapital  
  
-7.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.719.000 10.191.000 15.540.000 23.140.000 12.943.000
Resultat: -7.804.000 6.928.000 14.966.000 9.072.000 3.045.000
Egenkapital: 99.309.000 107.113.000 99.528.000 85.219.000 76.147.000
Regnskap for  Skips AS Pegasus
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.719.000 10.191.000 15.540.000 23.140.000 12.943.000
Driftskostnader -22.368.000 -3.148.000 -548.000 -13.957.000 -9.729.000
Driftsresultat -7.649.000 7.043.000 14.992.000 9.183.000 3.214.000
Finansinntekter 42.000 72.000 159.000 187.000 193.000
Finanskostnader -197.000 -187.000 -186.000 -299.000 -362.000
Finans -155.000 -115.000 -27.000 -112.000 -169.000
Resultat før skatt -7.804.000 6.928.000 14.966.000 9.072.000 3.045.000
Skattekostnad 0 656.000 -656.000 0 619.000
Årsresultat -7.804.000 7.584.000 14.310.000 9.072.000 3.664.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.604.000 4.118.000 6.397.000 7.137.000 7.998.000
Sum omløpsmidler 116.982.000 131.729.000 121.819.000 103.650.000 92.772.000
Sum eiendeler 120.586.000 135.847.000 128.216.000 110.787.000 100.770.000
Sum opptjent egenkapital 92.721.000 100.524.000 92.940.000 78.630.000 69.559.000
Sum egenkapital 99.309.000 107.113.000 99.528.000 85.219.000 76.147.000
Sum langsiktig gjeld 20.815.000 28.279.000 28.229.000 25.023.000 24.027.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 455.000 459.000 545.000 597.000
Sum gjeld og egenkapital 120.587.000 135.846.000 128.216.000 110.786.000 100.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 14.719.000 10.191.000 15.540.000 23.140.000 12.943.000
Driftsinntekter 14.719.000 10.191.000 15.540.000 23.140.000 12.943.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -881.000 -881.000 -852.000 -833.000 -782.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.487.000 -2.267.000 304.000 -13.124.000 -8.947.000
Driftskostnader -22.368.000 -3.148.000 -548.000 -13.957.000 -9.729.000
Driftsresultat -7.649.000 7.043.000 14.992.000 9.183.000 3.214.000
Finansinntekter 42.000 72.000 159.000 187.000 193.000
Finanskostnader -197.000 -187.000 -186.000 -299.000 -362.000
Finans -155.000 -115.000 -27.000 -112.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.804.000 7.584.000 14.310.000 9.072.000 3.664.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.604.000 4.118.000 6.397.000 7.137.000 7.998.000
Sum anleggsmidler 3.604.000 4.118.000 6.397.000 7.137.000 7.998.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 737.000 20.000 749.000 559.000 667.000
Sum investeringer 105.905.000 121.269.000 102.487.000 70.213.000 77.988.000
Kasse, bank 10.340.000 10.441.000 18.583.000 32.879.000 14.117.000
Sum omløpsmidler 116.982.000 131.729.000 121.819.000 103.650.000 92.772.000
Sum eiendeler 120.586.000 135.847.000 128.216.000 110.787.000 100.770.000
Sum opptjent egenkapital 92.721.000 100.524.000 92.940.000 78.630.000 69.559.000
Sum egenkapital 99.309.000 107.113.000 99.528.000 85.219.000 76.147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 656.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.815.000 28.279.000 28.229.000 25.023.000 24.027.000
Leverandørgjeld 4.000 7.000 16.000 10.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 103.000 98.000 90.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 355.000 345.000 345.000 446.000 507.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 455.000 459.000 545.000 597.000
Sum gjeld og egenkapital 120.587.000 135.846.000 128.216.000 110.786.000 100.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.519.000 131.274.000 121.360.000 103.105.000 92.175.000
Likviditetsgrad 1 252.7 289.5 265.4 190.2 155.4
Likviditetsgrad 2 252.7 289.5 265.4 190.2 155.4
Soliditet 82.4 78.8 77.6 76.9 75.6
Resultatgrad 69.1 96.5 39.7 24.8
Rentedekningsgrad -38.8 37.7 80.6 31.3 9.4
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -6.3 5.2 11.8 8.5 3.4
Signatur
18.04.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
ODD INGAR SOLBAKKEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex