Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skips AS Nordfisk
Juridisk navn:  Skips AS Nordfisk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77638737
Postboks 5043 Sollivegen 12 Fax: 77635121
9283 Tromsø 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 922815305
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 1/23/1941
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
23.69%
Resultat  
  
65.78%
Egenkapital  
  
51.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.693.000 36.134.000 23.902.000 21.687.000 21.989.000
Resultat: 17.956.000 10.831.000 136.000 468.000 6.012.000
Egenkapital: 32.370.000 21.390.000 15.035.000 12.219.000 11.822.000
Regnskap for  Skips AS Nordfisk
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.693.000 36.134.000 23.902.000 21.687.000 21.989.000
Driftskostnader -25.350.000 -23.778.000 -21.711.000 -20.261.000 -15.989.000
Driftsresultat 19.343.000 12.356.000 2.191.000 1.427.000 5.999.000
Finansinntekter 273.000 282.000 16.000 1.068.000 227.000
Finanskostnader -1.661.000 -1.807.000 -2.071.000 -2.027.000 -214.000
Finans -1.388.000 -1.525.000 -2.055.000 -959.000 13.000
Resultat før skatt 17.956.000 10.831.000 136.000 468.000 6.012.000
Skattekostnad -3.975.000 -2.476.000 -130.000 -71.000 -1.627.000
Årsresultat 13.981.000 8.355.000 6.000 396.000 4.386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.077.000 64.623.000 66.481.000 57.525.000 17.509.000
Sum omløpsmidler 22.654.000 12.042.000 1.819.000 8.420.000 6.374.000
Sum eiendeler 85.731.000 76.665.000 68.300.000 65.945.000 23.883.000
Sum opptjent egenkapital 27.070.000 16.090.000 9.735.000 11.919.000 11.522.000
Sum egenkapital 32.370.000 21.390.000 15.035.000 12.219.000 11.822.000
Sum langsiktig gjeld 42.117.000 48.715.000 48.894.000 50.025.000 4.620.000
Sum kortsiktig gjeld 11.243.000 6.560.000 4.371.000 3.700.000 7.441.000
Sum gjeld og egenkapital 85.730.000 76.665.000 68.300.000 65.944.000 23.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.792.000 35.382.000 23.148.000 17.980.000 19.154.000
Andre inntekter 901.000 751.000 754.000 3.707.000 2.834.000
Driftsinntekter 44.693.000 36.134.000 23.902.000 21.687.000 21.989.000
Varekostnad -3.617.000 -3.332.000 -2.551.000 -1.869.000 -1.912.000
Lønninger -13.441.000 -13.084.000 -10.039.000 -9.661.000 -8.950.000
Avskrivning -1.882.000 -1.779.000 -1.623.000 -269.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.410.000 -5.583.000 -7.498.000 -8.462.000 -4.940.000
Driftskostnader -25.350.000 -23.778.000 -21.711.000 -20.261.000 -15.989.000
Driftsresultat 19.343.000 12.356.000 2.191.000 1.427.000 5.999.000
Finansinntekter 273.000 282.000 16.000 1.068.000 227.000
Finanskostnader -1.661.000 -1.807.000 -2.071.000 -2.027.000 -214.000
Finans -1.388.000 -1.525.000 -2.055.000 -959.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 13.981.000 8.355.000 6.000 396.000 4.386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 183.000 274.000 365.000 0 0
Fast eiendom 58.368.000 59.414.000 60.829.000 53.032.000 12.726.000
Maskiner anlegg 3.723.000 4.160.000 4.396.000 19.000 30.000
Driftsløsøre 803.000 775.000 692.000 557.000 613.000
Sum varige driftsmidler 62.894.000 64.349.000 65.917.000 53.609.000 13.369.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 199.000 3.916.000 4.140.000
Sum anleggsmidler 63.077.000 64.623.000 66.481.000 57.525.000 17.509.000
Varebeholdning 616.000 630.000 551.000 152.000 405.000
Kundefordringer 759.000 457.000 546.000 1.000 513.000
Andre fordringer 310.000 557.000 145.000 3.067.000 171.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.969.000 10.397.000 576.000 5.200.000 5.285.000
Sum omløpsmidler 22.654.000 12.042.000 1.819.000 8.420.000 6.374.000
Sum eiendeler 85.731.000 76.665.000 68.300.000 65.945.000 23.883.000
Sum opptjent egenkapital 27.070.000 16.090.000 9.735.000 11.919.000 11.522.000
Sum egenkapital 32.370.000 21.390.000 15.035.000 12.219.000 11.822.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.417.000 3.070.000 594.000 1.274.000 1.203.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.117.000 48.715.000 48.894.000 50.025.000 4.620.000
Leverandørgjeld 619.000 961.000 666.000 2.101.000 7.655.000
Betalbar skatt 3.628.000 0 0 0 781.000
Skyldig offentlige avgifter 1.469.000 1.071.000 706.000 237.000 -1.785.000
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.527.000 2.528.000 3.000.000 1.362.000 791.000
Sum kortsiktig gjeld 11.243.000 6.560.000 4.371.000 3.700.000 7.441.000
Sum gjeld og egenkapital 85.730.000 76.665.000 68.300.000 65.944.000 23.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.411.000 5.482.000 -2.552.000 4.720.000 -1.067.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 0.4 2.3 0.9
Likviditetsgrad 2 2 1.7 0.3 2.3 0.9
Soliditet 37.8 27.9 2 18.5 49.5
Resultatgrad 43.3 34.2 9.2 6.6 27.3
Rentedekningsgrad 11.6 6.8 1.1 1.2 29.1
Gjeldsgrad 1.6 2.6 3.5 4.4 1.0
Total kapitalrentabilitet 22.9 16.5 3.2 3.8 26.1
Signatur
09.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex