Skip & Bygg Montasje AS
Juridisk navn:  Skip & Bygg Montasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92636003
Drivenesvegen 196 Drivenesvegen 196 Fax:
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 986466142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap Øvrebø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.05%
Resultat  
  
-121.69%
Egenkapital  
  
62.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 948.000 1.506.000 1.331.000 1.938.000 709.000
Resultat: -59.000 272.000 84.000 -38.000 56.000
Egenkapital: 539.000 331.000 119.000 36.000 70.000
Regnskap for  Skip & Bygg Montasje AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 948.000 1.506.000 1.331.000 1.938.000 709.000
Driftskostnader -990.000 -1.189.000 -1.246.000 -1.970.000 -648.000
Driftsresultat -43.000 317.000 85.000 -32.000 62.000
Finansinntekter 0 0 8.000 11.000 5.000
Finanskostnader -16.000 -44.000 -10.000 -16.000 -11.000
Finans -16.000 -44.000 -2.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt -59.000 272.000 84.000 -38.000 56.000
Skattekostnad 0 -61.000 0 4.000 -4.000
Årsresultat -59.000 212.000 84.000 -34.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 -203.000 3.000 33.000 46.000
Sum omløpsmidler 809.000 868.000 405.000 318.000 405.000
Sum eiendeler 838.000 665.000 408.000 351.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 230.000 18.000 -65.000 -31.000
Sum egenkapital 539.000 331.000 119.000 36.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 334.000 289.000 318.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 666.000 409.000 355.000 453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 624.000 1.506.000 1.241.000 1.938.000 709.000
Andre inntekter 324.000 0 90.000 0 0
Driftsinntekter 948.000 1.506.000 1.331.000 1.938.000 709.000
Varekostnad -300.000 -461.000 -707.000 -1.419.000 -202.000
Lønninger -399.000 -613.000 -429.000 -380.000 -310.000
Avskrivning -117.000 0 -1.000 -16.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -174.000 -115.000 -109.000 -155.000 -106.000
Driftskostnader -990.000 -1.189.000 -1.246.000 -1.970.000 -648.000
Driftsresultat -43.000 317.000 85.000 -32.000 62.000
Finansinntekter 0 0 8.000 11.000 5.000
Finanskostnader -16.000 -44.000 -10.000 -16.000 -11.000
Finans -16.000 -44.000 -2.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 212.000 84.000 -34.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 29.000 33.000
Driftsløsøre 25.000 -206.000 0 0 13.000
Sum varige driftsmidler 25.000 -206.000 0 29.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 29.000 -203.000 3.000 33.000 46.000
Varebeholdning 0 118.000 118.000 203.000 120.000
Kundefordringer 73.000 121.000 97.000 -22.000 58.000
Andre fordringer 103.000 81.000 1.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 632.000 547.000 189.000 136.000 225.000
Sum omløpsmidler 809.000 868.000 405.000 318.000 405.000
Sum eiendeler 838.000 665.000 408.000 351.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 230.000 18.000 -65.000 -31.000
Sum egenkapital 539.000 331.000 119.000 36.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Leverandørgjeld 32.000 44.000 2.000 -1.000 12.000
Betalbar skatt 0 61.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 55.000 106.000 105.000 130.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 175.000 181.000 213.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 334.000 289.000 318.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 666.000 409.000 355.000 453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 510.000 534.000 116.000 0 30.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.2 1 0.4 0.8
Soliditet 64.3 49.8 29.2 10.2 15.5
Resultatgrad -4.5 2 6.4 -1.7 8.7
Rentedekningsgrad -2.7 7.2 8.5 -1.3 6.1
Gjeldsgrad 0.6 1 2.4 8.8 5.5
Total kapitalrentabilitet -5.1 47.7 22.8 -5.9 14.8
Signatur
28.12.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex