Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skien Maxitaxi AS
Juridisk navn:  Skien Maxitaxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41494149
Postboks 1876 Gulset Bølevegen 59 Fax:
3703 Skien 3724 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 992180919
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/3/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Søli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7%
Resultat  
  
25.93%
Egenkapital  
  
41.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.969.000 7.448.000 7.847.000 8.819.000 13.353.000
Resultat: 340.000 270.000 755.000 -354.000 -1.107.000
Egenkapital: 855.000 606.000 417.000 -526.000 -192.000
Regnskap for  Skien Maxitaxi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.969.000 7.448.000 7.847.000 8.819.000 13.353.000
Driftskostnader -7.413.000 -6.972.000 -7.007.000 -9.103.000 -14.451.000
Driftsresultat 557.000 476.000 840.000 -283.000 -1.098.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 9.000
Finanskostnader -218.000 -207.000 -85.000 -71.000 -18.000
Finans -218.000 -206.000 -85.000 -71.000 -9.000
Resultat før skatt 340.000 270.000 755.000 -354.000 -1.107.000
Skattekostnad -91.000 -81.000 188.000 0 270.000
Årsresultat 249.000 189.000 943.000 -354.000 -837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.807.000 2.862.000 1.567.000 824.000 685.000
Sum omløpsmidler 1.630.000 1.168.000 1.202.000 966.000 1.379.000
Sum eiendeler 4.437.000 4.030.000 2.769.000 1.790.000 2.064.000
Sum opptjent egenkapital -245.000 -494.000 -683.000 -1.626.000 -1.292.000
Sum egenkapital 855.000 606.000 417.000 -526.000 -192.000
Sum langsiktig gjeld 1.750.000 1.878.000 577.000 254.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 1.832.000 1.547.000 1.775.000 2.063.000 1.907.000
Sum gjeld og egenkapital 4.437.000 4.031.000 2.769.000 1.791.000 2.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.399.000 7.336.000 7.249.000 8.553.000 12.939.000
Andre inntekter 570.000 112.000 598.000 266.000 414.000
Driftsinntekter 7.969.000 7.448.000 7.847.000 8.819.000 13.353.000
Varekostnad -84.000 42.000 -64.000 -2.265.000 -5.253.000
Lønninger -3.146.000 -3.153.000 -3.084.000 -3.919.000 -6.659.000
Avskrivning -538.000 -597.000 -206.000 -132.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.645.000 -3.264.000 -3.653.000 -2.787.000 -2.426.000
Driftskostnader -7.413.000 -6.972.000 -7.007.000 -9.103.000 -14.451.000
Driftsresultat 557.000 476.000 840.000 -283.000 -1.098.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 9.000
Finanskostnader -218.000 -207.000 -85.000 -71.000 -18.000
Finans -218.000 -206.000 -85.000 -71.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 249.000 189.000 943.000 -354.000 -837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 286.000 377.000 458.000 270.000 270.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.300.000 2.471.000 1.094.000 539.000 415.000
Sum varige driftsmidler 2.300.000 2.471.000 1.094.000 539.000 415.000
Sum finansielle anleggsmidler 221.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 2.807.000 2.862.000 1.567.000 824.000 685.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.381.000 887.000 1.022.000 577.000 706.000
Andre fordringer 170.000 175.000 91.000 253.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 106.000 88.000 136.000 255.000
Sum omløpsmidler 1.630.000 1.168.000 1.202.000 966.000 1.379.000
Sum eiendeler 4.437.000 4.030.000 2.769.000 1.790.000 2.064.000
Sum opptjent egenkapital -245.000 -494.000 -683.000 -1.626.000 -1.292.000
Sum egenkapital 855.000 606.000 417.000 -526.000 -192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 326.000 258.000 502.000 266.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.750.000 1.878.000 577.000 254.000 348.000
Leverandørgjeld 608.000 444.000 508.000 773.000 487.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 300.000 271.000 226.000 246.000 353.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 599.000 573.000 538.000 777.000 1.068.000
Sum kortsiktig gjeld 1.832.000 1.547.000 1.775.000 2.063.000 1.907.000
Sum gjeld og egenkapital 4.437.000 4.031.000 2.769.000 1.791.000 2.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -202.000 -379.000 -573.000 -1.097.000 -528.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.5 0.8
Soliditet 19.3 1 15.1 -29.4 -9.3
Resultatgrad 7 6.4 10.7 -3.2 -8.2
Rentedekningsgrad 2.6 2.3 9.9 -4.0 -60.5
Gjeldsgrad 4.2 5.7 5.6 -4.4 -11.7
Total kapitalrentabilitet 12.6 11.8 30.3 -15.8 -52.8
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex