Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ski Konsulentbyrå AS
Juridisk navn:  Ski Konsulentbyrå AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64874160
Postboks 204 Idrettsveien 3 Fax: 64870696
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 915996965
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/25/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Follo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.89%
Resultat  
  
290%
Egenkapital  
  
13.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.827.000 4.353.000 3.934.000 3.632.000 3.940.000
Resultat: 117.000 30.000 61.000 25.000 155.000
Egenkapital: 776.000 686.000 664.000 619.000 603.000
Regnskap for  Ski Konsulentbyrå AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.827.000 4.353.000 3.934.000 3.632.000 3.940.000
Driftskostnader -4.718.000 -4.332.000 -3.884.000 -3.612.000 -3.798.000
Driftsresultat 110.000 21.000 49.000 19.000 142.000
Finansinntekter 7.000 9.000 11.000 6.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 9.000 11.000 6.000 13.000
Resultat før skatt 117.000 30.000 61.000 25.000 155.000
Skattekostnad -27.000 -8.000 -16.000 -8.000 -41.000
Årsresultat 90.000 22.000 45.000 16.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 1.000 9.000 25.000 0
Sum omløpsmidler 1.684.000 1.444.000 1.268.000 1.361.000 2.009.000
Sum eiendeler 1.707.000 1.445.000 1.277.000 1.386.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 586.000 564.000 519.000 503.000
Sum egenkapital 776.000 686.000 664.000 619.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 927.000 760.000 613.000 767.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 1.706.000 1.446.000 1.277.000 1.386.000 2.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.827.000 4.353.000 3.934.000 3.632.000 3.940.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.827.000 4.353.000 3.934.000 3.632.000 3.940.000
Varekostnad -4.000 0 0 0 0
Lønninger -3.684.000 -3.416.000 -2.956.000 -2.749.000 -3.198.000
Avskrivning 0 0 0 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.030.000 -916.000 -928.000 -863.000 -587.000
Driftskostnader -4.718.000 -4.332.000 -3.884.000 -3.612.000 -3.798.000
Driftsresultat 110.000 21.000 49.000 19.000 142.000
Finansinntekter 7.000 9.000 11.000 6.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 9.000 11.000 6.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -114.000
Årsresultat 90.000 22.000 45.000 16.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 9.000 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 1.000 9.000 25.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 912.000 592.000 465.000 632.000 533.000
Andre fordringer 65.000 79.000 42.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 707.000 774.000 761.000 699.000 1.476.000
Sum omløpsmidler 1.684.000 1.444.000 1.268.000 1.361.000 2.009.000
Sum eiendeler 1.707.000 1.445.000 1.277.000 1.386.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 586.000 564.000 519.000 503.000
Sum egenkapital 776.000 686.000 664.000 619.000 603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 84.000 155.000 7.000 13.000 0
Betalbar skatt 22.000 0 0 33.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 425.000 349.000 357.000 347.000 557.000
Utbytte 0 0 0 0 -114.000
Annen kortsiktig gjeld 397.000 255.000 250.000 373.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 927.000 760.000 613.000 767.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 1.706.000 1.446.000 1.277.000 1.386.000 2.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 757.000 684.000 655.000 594.000 603.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 2.1 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 2.1 1.8 1.5
Soliditet 45.5 47.4 5 44.7 30.0
Resultatgrad 2.3 0.5 1.2 0.5 3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.1 0.9 1.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 6.9 2.1 4.7 1.8 7.7
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex