Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skb-takst As
Juridisk navn:  Skb-takst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93449300
V/Olav Jarnes V/Olav Jarnes Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997808673
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.71%
Resultat  
  
2209.09%
Egenkapital  
  
-86.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 267.000 391.000 284.000 568.000 801.000
Resultat: 254.000 11.000 655.000 988.000 373.000
Egenkapital: 80.000 601.000 641.000 40.000 488.000
Regnskap for  Skb-takst As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 267.000 391.000 284.000 568.000 801.000
Driftskostnader -250.000 -379.000 -280.000 -234.000 -431.000
Driftsresultat 18.000 12.000 5.000 334.000 370.000
Finansinntekter 240.000 1.000 651.000 654.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans 237.000 -1.000 650.000 654.000 3.000
Resultat før skatt 254.000 11.000 655.000 988.000 373.000
Skattekostnad -5.000 -2.000 -18.000 -73.000 -88.000
Årsresultat 250.000 9.000 636.000 914.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 274.000 499.000 328.000 160.000 357.000
Sum omløpsmidler 637.000 366.000 376.000 1.122.000 659.000
Sum eiendeler 911.000 865.000 704.000 1.282.000 1.016.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 561.000 601.000 0 296.000
Sum egenkapital 80.000 601.000 641.000 40.000 488.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 147.000 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 824.000 118.000 49.000 1.242.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 911.000 866.000 704.000 1.282.000 1.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 267.000 391.000 284.000 490.000 801.000
Andre inntekter 0 0 0 78.000 0
Driftsinntekter 267.000 391.000 284.000 568.000 801.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -7.000 -95.000 -45.000 -122.000
Avskrivning -31.000 -45.000 -11.000 0 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -327.000 -174.000 -189.000 -271.000
Driftskostnader -250.000 -379.000 -280.000 -234.000 -431.000
Driftsresultat 18.000 12.000 5.000 334.000 370.000
Finansinntekter 240.000 1.000 651.000 654.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans 237.000 -1.000 650.000 654.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -770.000 -50.000 -35.000 -1.067.000 0
Årsresultat 250.000 9.000 636.000 914.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 31.000 35.000 39.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 53.000 50.000 0 0
Sum varige driftsmidler 114.000 339.000 168.000 0 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Sum anleggsmidler 274.000 499.000 328.000 160.000 357.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 51.000 224.000 304.000 132.000
Andre fordringer 438.000 30.000 0 213.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 285.000 153.000 605.000 527.000
Sum omløpsmidler 637.000 366.000 376.000 1.122.000 659.000
Sum eiendeler 911.000 865.000 704.000 1.282.000 1.016.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 561.000 601.000 0 296.000
Sum egenkapital 80.000 601.000 641.000 40.000 488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 16.000 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 147.000 14.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 14.000 0 4.000 73.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 53.000 29.000 99.000 165.000
Utbytte -770.000 -50.000 -35.000 -1.067.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 11.000 -19.000 3.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 118.000 49.000 1.242.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 911.000 866.000 704.000 1.282.000 1.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -187.000 248.000 327.000 -120.000 131.000
Likviditetsgrad 1 0.8 3.1 7.7 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 3.1 7.7 0.9 1.3
Soliditet 8.8 69.4 91.1 3.1 48.0
Resultatgrad 6.7 3.1 1.8 58.8 46.2
Rentedekningsgrad 6 6 5 374.0
Gjeldsgrad 10.4 0.4 0.1 31.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 28.3 1.5 93.2 77.1 36.8
Signatur
03.05.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex