Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skaret Taxi AS
Juridisk navn:  Skaret Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48063152
Skaret Skaret Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 992942118
Aksjekapital: 151.500 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Magnar Grendal
Utvikling:
Omsetning  
  
12.08%
Resultat  
  
37.65%
Egenkapital  
  
-40.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.068.000 5.414.000 4.177.000 3.341.000 3.494.000
Resultat: -101.000 -162.000 207.000 18.000 33.000
Egenkapital: -351.000 -250.000 -88.000 -295.000 -187.000
Regnskap for  Skaret Taxi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.068.000 5.414.000 4.177.000 3.341.000 3.494.000
Driftskostnader -6.126.000 -5.477.000 -3.909.000 -3.262.000 -3.386.000
Driftsresultat -59.000 -64.000 269.000 78.000 108.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -99.000 -62.000 -60.000 -74.000
Finans -42.000 -98.000 -62.000 -60.000 -74.000
Resultat før skatt -101.000 -162.000 207.000 18.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -9.000
Årsresultat -101.000 -162.000 207.000 18.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 975.000 1.123.000 782.000 836.000
Sum omløpsmidler 981.000 950.000 784.000 637.000 587.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.925.000 1.907.000 1.419.000 1.423.000
Sum opptjent egenkapital -503.000 -402.000 -240.000 -447.000 -339.000
Sum egenkapital -351.000 -250.000 -88.000 -295.000 -187.000
Sum langsiktig gjeld 1.079.000 807.000 1.144.000 1.090.000 940.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.368.000 852.000 624.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 1.981.000 1.925.000 1.908.000 1.419.000 1.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.068.000 5.343.000 4.177.000 3.246.000 3.490.000
Andre inntekter 0 71.000 0 94.000 4.000
Driftsinntekter 6.068.000 5.414.000 4.177.000 3.341.000 3.494.000
Varekostnad -51.000 -37.000 -20.000 -46.000 -12.000
Lønninger -4.323.000 -4.041.000 -2.948.000 -2.158.000 -2.258.000
Avskrivning -225.000 -295.000 -176.000 -259.000 -288.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.527.000 -1.104.000 -765.000 -799.000 -828.000
Driftskostnader -6.126.000 -5.477.000 -3.909.000 -3.262.000 -3.386.000
Driftsresultat -59.000 -64.000 269.000 78.000 108.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -99.000 -62.000 -60.000 -74.000
Finans -42.000 -98.000 -62.000 -60.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -101.000 -162.000 207.000 18.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 126.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000.000 975.000 1.123.000 782.000 710.000
Sum varige driftsmidler 1.000.000 975.000 1.123.000 782.000 710.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 975.000 1.123.000 782.000 836.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 817.000 769.000 565.000 333.000 335.000
Andre fordringer 11.000 3.000 78.000 146.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 177.000 141.000 158.000 237.000
Sum omløpsmidler 981.000 950.000 784.000 637.000 587.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.925.000 1.907.000 1.419.000 1.423.000
Sum opptjent egenkapital -503.000 -402.000 -240.000 -447.000 -339.000
Sum egenkapital -351.000 -250.000 -88.000 -295.000 -187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 166.000 181.000 31.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.079.000 807.000 1.144.000 1.090.000 940.000
Leverandørgjeld 74.000 114.000 75.000 85.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 407.000 448.000 271.000 205.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 606.000 626.000 475.000 334.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.368.000 852.000 624.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 1.981.000 1.925.000 1.908.000 1.419.000 1.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -272.000 -418.000 -68.000 13.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.9 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.9 1.1 0.9
Soliditet -17.7 -4.6 -20.8 -13.1
Resultatgrad - -1.2 6.4 2.3 3.1
Rentedekningsgrad -1.4 -0.6 4.3 1.3 1.5
Gjeldsgrad -6.6 -8.7 -22.7 -5.8 -8.6
Total kapitalrentabilitet -2.9 -3.3 14.1 5.5 7.6
Signatur
25.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex